שירותי משמורת בניירות ערך

שירותי משמורת בניירות ערך

חשוב לדעת

בהתאם לדרישת המפקח על הבנקים, בנק דיסקונט נערך להתאמת שירותי המשמורת בני"ע על פי המלצות הוועדה הבין משרדית לבחינת שירותי הקסטודי בשוק ההון בישראל.
הוועדה, שבחנה את שירותי הקסטודי בישראל ובשווקים המפותחים בעולם, גיבשה המלצות אחידות לגבי אספקת שירותי משמורת של ניירות ערך ונכסים פיננסים בשוק ההון בישראל, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות קסטודיאנים צד ג'.

הנוסח המלא של המלצות הוועדה

המלצות הוועדה כוללות, בין היתר, הנחיות בקשר לבחירה ומעקב אחר קסטודיאנים צד ג'. הנחיות אלה עוגנו במסגרת מדיניות פנימית, הכוללת כללים ועקרונות לאופן ניהול הפעילות עם קסטודיאנים, לרבות קריטריוני סף להתקשרות עם קסטודיאן צד ג' ומעקב שוטף.

לצפייה בתמצית מדיניות הבנק לפעילות מול קסטודיאנים צד ג' - לחצו כאן

לתשומת ליבך, מידע חשוב לגבי מצב אחזקותיך בני"ע, אירועים בניירות הערך והודעות שונות, זמין לך באתר האינטרנט של הבנק.

כדאי, אם טרם עשית כן, לפנות אל סניפך ולבקש להצטרף אל דיסקונט@באינטרנט.

בין השאר יהיה באפשרותך ליהנות מהשירות היעיל והנוח "דואר@דיסקונט" ולקבל ישירות לחשבונך באתר את הודעות הבנק ובכללן הודעות בקשר לניירות הערך שלך. ההודעות מתקבלות מיד, ובכך מאפשרות לך להגיב מהר יותר לאירועים בניירות הערך שלך ולנצל את הזכויות המגיעות לך בגינם.

שירותי דיסקונט@באינטרנט ו"דואר@דיסקונט" ניתנים ללא עלות.
ניתן להתחבר לשירות "דואר@דיסקונט" מתוך החשבון בדיסקונט@באינטרנט.

במרכז תמיכת אינטרנט ישמחו לסייע בטלפון 6111* או 03-9439191 וכמובן, גם בסניפך.

קראו עוד על שירותי דיסקונט@באינטרנט >

למילון מונחים בנושא שוקי ההון >