סכומי העברה מרביים

פירוט סכומי ההעברה הניתנים לביצוע בדיסקונט באינטרנט ובאפליקציית הסלולר:

סוג העברה סכום מרבי להעברה בודדת סכום מרבי להעברה בחודש
למוטב מזדמן עד 150,000 ₪ עד 300,000 ₪
למוטב קבוע עד 200,000 ₪ עד 600,000 ₪
מוטב ממשלתי עד 400,000 ₪ עד 600,000 ₪
בין חשבונות הלקוח (זהות מוחלטת) עד 900,000 ₪ (*)

 

  • (*) סך כל סוגי העברות מחשבון בחודש לא יעלה על 900,000 ₪
  • ביצוע העברה מותנה בהרשאה מתאימה וביתרה פנויה
  • העברות בסכומים גבוהים מתאפשרות באמצעי אבטחה מוגברים, על פי שיקול דעת הבנק