מכתבי מידע/המלצה באנגלית

בנק דיסקונט מנפיק ללקוחות הבנק מכתבי מידע/המלצה באנגלית על פי נוסחים קבועים. השירות ניתן בתשלום ובהתאם לשיקול דעת מנהל הסניף.

רשימת סוגי המכתבים:

 • מכתבי המלצה ללקוחות פרטיים
 • מכתבי המלצה לסטודנטים ישראלים המבקשים ללמוד באיטליה (בהתאם לנוסח שהתקבל משגרירות איטליה)
 • מכתבי מידע ללקוחות עסקיים בגין פרטי חשבון או אישור יתרה בלבד

רשימת סוגי הנוסחים:

 • מכתב המלצה לסטודנט המבקש ללמוד באיטליה
 • אישור פרטי חשבון (ניתן לקבל את המכתב גם בצרפתית)
 • ניהול מהימן של חשבון
 • אישור יתרה בחשבון הלקוח
 • אישור שווי היתרה הכוללת בחשבונות הלקוח
 • אישור על יכולת כספית של הלקוח למימון לימודים בחו"ל בציון סכום או ללא ציון סכום
 • אישור על זיכוי ריבית בחשבון פמ"ח פיצויים
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור בהעברה לחו"ל
 • אישור לאוניברסיטה על יכולת כספית למימון לימודים בחו"ל בציון סכום או ללא סכום
 • המלצה לשגרירות של מדינה זרה לצורך קבלת אשרת נסיעה לחו"ל
 • המלצה לבנק בחו"ל
 • אישור לשגרירות אוסטרליה על יתרה בחשבון