העברה מיידית בדיגיטל

כבר לא צריך לחכות ליום העסקים הבא!

העברה מיידית לכל בנק והכסף עבר בתוך שניות!

מעכשיו אפשר להעביר עד 150 אלף ₪ בדיגיטל, במיידי.

תתחילו ליהנות מהיתרונות של העברת כספים בסכומים גבוהים, בין חשבונות, בתוך שניות.

בהעברת בעלות על נכס – כמו דירה או רכב, העברה דחופה לקרובים לכם, או בעסקאות גדולות אחרות.

הצטרפו למסלול המהיר להעברת כספים: 

 

איך עושים את זה?

לתשומת לבכם:

  • בכפוף לאישור הפעולה, לרבות על ידי הבנק של המוטב, הזיכוי הכספי יועבר וצפוי להתקבל בחשבון המוטב באופן מיידי עם ערך יום העסקים הנוכחי

  • העברה זו תתאפשר רק לבנקים התומכים בשירות זה

  • לאחר ביצוע הפעולה לא ניתן לבטלה

    בשל רגישות העברה זו והרצון לשמור על רמת אבטחה גבוהה, יתכן שהיא לא תתאפשר בערוץ

  • הדיגיטל, במקרה כזה ניתן יהיה לבצעה בסניף/טלבנק בלבד

  • עלות השירות ללקוח פרטי בדיגיטל הינה עמלת ערוץ ישיר/פעולת פקיד ובהתאם לתנאי החשבון, עד 300,000 ש"ח במצטבר בחודש

  • בכפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר