משפחה

מוצרים מיוחדים למשפחה בדיסקונט

רק לחברים בתכנית המשפחה

תכנית המשפחה בדיסקונט מאפשרת למשפחות להפיק תועלת מהכוח המשפחתי המשותף. המשמעות היא שברגע שבו הצטרפתם לתוכנית המשפחה שלנו, אתם זכאים לתנאים מועדפים. לקוחות תכנית המשפחה נהנים ממוצרים בנקאים בלעדיים, הלוואות ופיקדונות בתנאים מועדפים והטבות שונות במיוחד עבורכם. לדוגמא, "פלוס משפחתי" מאפשר לבני משפחה ליהנות מיתרת הזכות בחשבון אחד, כדי לקזז את יתרת החובה בחשבון אחר, או פטור מעמלה על העברת כספים בין חשבונות המשויכים לאותה תכנית. בואו ליהנות מהכוח שלכם כמשפחה!