משפחה

חבילת לידה

הלוואות להורים טריים

 

הלוואות נוספות להורים הטריים שניתן לקחת בסניף:

הלוואת חבילת לידה

הלוואה לרכישת חבילת הלידה לרך הנולד: ריהוט לחדר, עגלה, ביגוד וכל מה שצריך להתחלה קלה

תנאי ההלוואה:

סכום: עד 30,000 ₪ *

תקופה: עד 60 תשלומים. ניתן לדחות את החזר הקרן עד 6 חודשים

סוג ההלוואה: הלוואה בתשלומים חודשיים של קרן וריבית

ריבית שנתית: ריבית משתנה על בסיס הפריים *

 

* סכומי וריבית ההלוואות לעיל בכפוף לתנאי החשבון ולפעילות הלקוח.

 

לתשומת לבכם:

  • מתן ההלוואות ובטחונות לשיקול דעת מנהל הסניף
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה יגרור חיוב בריבית פיגורים והבנק יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים, לרבות הליכי הוצאה לפועל
  • עמלת טיפול באשראי ובטחונות: עד 100,000 ₪ - פטור עפ"י חוק
  • הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים לעיל בהלוואות בכל עת
  • האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי
  • תוקף מתן ההלוואות 31/12/18
  • ט.ל.ח