סוגי חשבונות

עורכי דין

הטבות בחשבון לחברי לשכת עו"ד


חשבון פרטי ועוסק מורשה

 • פטור מעמלת פעולה ע"י פקיד (לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש)

 • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר

 • פטור מעמלת מינימום לפעולות המבוצעות ע"י פקיד ובערוץ ישיר

 • פטור מעמלת פנקסי שיקים רגילים

 

לפתיחת חשבון ONLINE לחצו כאן

 

תאגיד

 • הנחה של 30% בדמי ניהול קבועים של עסק גדול
 • פטור מעמלת פנקסי שיקים רגילים

קו אשראי

 • סכום המסגרת בחשבון פרטי – עד פי 2 מגובה המשכורת נטו ועד מקסימום 100,000 ₪
 • סכום המסגרת בחשבון עסקי - עד מקסימום 100,000 ₪ 
 • ריבית שנתית – פריים+2.4% (ריבית שנתית נומינלית 4%, ריבית שנתית מתואמת 4.07% נכון ל- 19/07/16)

ניירות ערך

 • עמלת העברת תיק ניירות ערך מבנק אחר – החזר מלא
 • דמי ניהול פיקדון ני"ע בארץ – 0.1% לרבעון
 • דמי ניהול פיקדון ני"ע בחו"ל – 0.125% לרבעון
 • עמלת קנייה/מכירת מניות ואג"ח בבורסת תל אביב – 0.25%
 • עמלת קנייה/מכירת מניות ואג"ח בבורסות בארה"ב – 0.25% בתוספת הוצאות צד ג'

מטבע חוץ

 • עמלת חליפין - תשלום מינימום בלבד
 • הנחה של 33% בהפרשי שערים


תנאים כלליים וזכאות:

 • ההסדר לעיל חל על מצטרפים חדשים החל מ-27.5.14, ההצטרפות להסדר הינה באחריות חבר הלשכה.
 • זכאות: עורכי דין שכירים מעבירי משכורת לבנק או עורכי דין עצמאיים מעבירי הכנסה לבנק, בהצגת תעודת חבר לשכת עו"ד בתוקף
 • תוקף ההצטרפות להסדר לעיל עד 31.12.17
 • התנאים וההטבות המפורטים במסמך זה הינם ביחס לתעריפון הבנק החל על הלקוח (תעריפון ליחיד/עסק קטן), כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת.
 • מתן האשראי בכפוף לנוהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף. הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים לעיל מעת לעת.
 • לקוחות שחשבונם משויך לאחד ממסלולי העמלות, לא יהיו זכאים להטבות ביחס לעמלות הכלולות או החורגות ממכסת המסלול.
 • ללקוחות במסלולי INVEST - יחולו תעריפי העמלות בהתאם למסלול הרלוונטי. עמלות שאינן נכללות במסלול- יחויבו לפי התנאים לעיל
 • עמלות ני"ע בכפוף לעמלות מינימום ומקסימום כמפורט בתעריפון הבנק
 • ט.ל.ח.

לפרטים נוספים על תנאי החשבון וההטבות

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *