הסדר הסתלקות בתובענה ייצוגית בנושא משכנתאות שהועמדו עם פרוץ מגיפת הקורונה