פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים אנו מביאים לידיעתכם כי ביום 19.09.2012 נתן בית המשפט העליון פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים.

בערעור על פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים בעניין קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ.

פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים