חוק נתוני אשראי

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לשם בחינת התקשרות הבנק בעסקת אשראי עם לקוח, הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי הלקוח.

לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו - 2016.