ביטול שיקים ושיקים מסורבים

עדכונים והבהרות

בתקופה שבין 04.03.20 לבין 22.06.20 הושהו הגבלות בחשבונות בנק בהם סורבו שיקים בגין העדר כיסוי.

שיקים שיסורבו בשל היעדר כיסוי החל מיום 23.6.20 ייספרו לצורך הטלת הגבלה על החשבון, בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי.

דיווח על שיק שאין לו כיסוי מספק בחשבון, עלול להסב נזק ללקוח בשל רישום שלילי במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל, במקרים מסוימים אף יוביל להטלת הגבלה על החשבון על כל המשתמע מכך.

בשל הגידול המשמעותי בביטולי שיקים במהלך משבר הקורונה נבקש לחדד, כי גם במקרה בו יבוטל שיק על ידי לקוח, מוטלת על הבנק החובה לבדוק כיסוי מספק בחשבון וזאת במקרה שהשיק הוצג לתשלום.