מילון מונחים לשירות מט"ח

מילון מונחים לשירותי מט"ח

מילון מונחים לשירותי מט"ח

מצטערים, לא נמצאו מונחים באות זו

בנק כתב (Correspondent)

בנק המקיים קשרים ישירים עם בנק אחר ומבצע עבורו שירותים שונים.

כגון: ביצוע העברות במטבע חוץ, סליקת שיקים במטבע חוץ ועוד.

גביית שיקים במט"ח

בנק דיסקונט מספק ללקוחותיו שירותי גביית שיקים הערוכים במטבע חוץ ומשוכים על בנקים בארץ ובחו"ל.

קיימים שני מסלולי גבייה:

שיק קנוי - השיקים נשלחים במרוכז לבנק כתב במדינת היעד. במסלול זה הלקוח מזוכה לאחר מספר ימי ערך קבוע מראש או חשבונו מזוכה בשקלים באופן מיידי. הזיכוי הוא זיכוי בהסתייגות. יתכן ויוחזרו שיקים לאחר תקופה ארוכה בשל סיבות שונות. החזרת השיק אינה מוגבלת בזמן. הבנק רשאי לחייב את חשבון הלקוח בכל עת בה תתקבל הודעה מחו"ל על אי כיבוד שיק.

שיק לגוביינא - השיק נשלח ישירות, באופן פרטני, לבנק שהשיק משוך עליו או לבנק כתב. זיכוי הלקוח יתבצע רק עם קבלת אישור התשלום מהבנק בחו"ל. הזיכוי הינו סופי למעט מקרים של זיוף או גניבה.

הוצאות (Correspondent)

הוצאות הנגבות על ידי בנק כתב בגין שירותים שונים, כגון: ביצוע העברות במטבע חוץ, סליקת שיקים במטבע חוץ ועוד.

 

הפרשי שער

סכום הנגבה בשקלים, במקרים של הפקדה או משיכה של מזומנים בחשבון מט"ח.

סוויפט (SWIFT)

אגודה בינלאומית, בה חברים מרבית הבנקים בעולם, אשר מספקת רשת תקשורת מאובטחת בין הבנקים. לכל בנק החבר בסוויפט יש קוד משלו .

קוד הסוויפט של בנק דיסקונט הינו IDBLILITXXX. אם אתה צפוי לקבל כספים מחו"ל וחשוב לך לקבלם בזמן, מומלץ למסור פרטים מדויקים של חשבונך, כגון: קוד הסוויפט וחשבונך במבנה IBAN

סימולים במט"ח

בנק ישראל מחייב לסמל כל פעולה במט"ח. סימול הפעולה מאפשר מעקב לצרכי גביית מס ודיווחים עדכניים לצרכים סטטיסטיים שוטפים של בנק ישראל.

הסימול הוא בן שלוש ספרות ומציין את מהות הפעולה המתבצעת בחשבונות במט"ח של תושבי ישראל ובחשבונות שקליים המנוהלים על ידי תושבי חוץ.

פדרל ריזרב (FED)

הבנק המרכזי של ארצות הברית.

שיק בנקאי במטבע חוץ

שיק המונפק על ידי הבנק במטבע חוץ, לאחר שתמורתו שולמה על ידי הלקוח. השיק משוך על בנק בחו"ל על פי מדינת המטבע.

שער יציג

השער היציג נקבע על ידי בנק ישראל בכל יום שבו מתבצע מסחר במטבע חוץ. פרסום רשימת השערים מתבצע בכל יום חול בשעה 15.30 ובימי שישי וערבי חג בשעה 12.30.

השער נותן אינדיקציה לערך של מטבע זר מסויים לעומת המטבע המקומי - השקל. השער מבוסס על ממוצע שערי קניה ומכירה של עסקאות שנדגמו במטבע חוץ במסחר הבין-בנקאי.

אין לשער היציג מעמד רשמי מחייב על פי דין, אולם הוא משמש אנשים רבים בקביעת תשלום שקלי כנגד מטבע חוץ, במועד מסויים, בעסקאות וחוזים.

שער מכירה

השער שבו הבנק מוכר מטבע חוץ ללקוחות, בכל ביצוע של פעולה במטבע חוץ כנגד שקלים.

לדוגמא: קניית מזומן על ידי לקוח במטבע חוץ כנגד שקלים, ביצוע ההעברה במט"ח כנגד חשבון שקלי, קניית שיק במט"ח מלקוח כנגד חשבון שקלי ועוד.

שער ציטוט

הצגת המחיר של מטבע אחד במונחי ערך של מטבע אחר. הציטוט מספק מידע על שער הקנייה והמכירה של שני סוגי המטבעות.

שער קניה

השער שבו הבנק מוכן לקנות מטבע חוץ מלקוחות. לדוגמא: קניית מטבע חוץ מזומן מלקוח כנגד שקלים.

FOREX / Foreign Exchange

קיצור למונח "המרת מטבע חוץ"

IBAN

תקן iso בינלאומי לציון מספרי חשבון בבנקים במדינות שונות בעולם. ה-IBAN מורכב מאותיות ומספרים המציינים את קוד המדינה, מספר הבנק, הסניף והחשבון.

לכל מדינה תקן משלה ומספר תווים קבוע. ה-IBAN בישראל מורכב מ-23 תווים.

שים לב, בהעברות למדינות בעלות תקן IBAN מומלץ להשתמש בחשבון במבנה זה על מנת לאפשר ביצוע העברות כספיות באופן ממוכן ולצמצם עלויות.