ימי פגרה בשוק המט"ח

ימי פגרה בעולם

יום פגרה – יום בו הבנקים סגורים ופעולות פיננסיות לא מקבלות את ערך אותו יום. מעת לעת חלות פגרות במדינות שונות בעולם.

בתחילת כל רבעון מפרסם הבנק את רשימת הפגרות הידועות לאותו רבעון.
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אפריל-יוני 2024
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר-מרץ 2024
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אוקטובר-דצמבר 2023
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים יולי-ספטמבר 2023
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אפריל-יוני 2023
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר-מרץ 2023
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אוקטובר-דצמבר 2022
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים יולי-ספטמבר 2022
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אפריל-יוני 2022
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר-מרץ 2022
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ספטמבר-דצמבר 2021
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים יולי-ספטמבר 2021
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים אפריל-יוני 2021
רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר-מרץ 2021

ימי הפגרה אינם נחשבים ימי ערך. אי לכך, העברה או תשלום למדינה שבפגרה, תישא את ערך יום העסקים הראשון שלאחר יום הפגרה.

למדינות בהן מטבע האירו הוא הילך חוקי, העברות במטבע אירו תישאנה את ערך יום הפגרה, למעט בימים בהם יש פגרה במטבע אירו (בכל מדינות מרחב האירו).