נדל"ן בדיסקונט

פרויקטים לבניה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

לאימות פרטי פרויקט המלווה על ידי בנק דיסקונט בשיטת הליווי הפיננסי הסגור, שהתשלומים בו מבוצעים באמצעות שוברי תשלום* הזינו את פרטי הפרויקט המצוינים בשובר.

קוד מוטב
(2 ספרות)
(5 ספרות)
חשבון בנק
מספר בנק
(2 ספרות)
מספר סניף
(3 ספרות)
מספר חשבון
(4 ספרות אחרונות)
תמונת מ סמך דיסקונט