גביית חובות

יחידת ניטור חובות - טל' 076-8057270

מינהלת מרכזי הגבייה - 076-8054200

מרכז גבייה תל אביב והצפון- 076-8054222

מרכז גבייה ירושלים- 076-8054355