מימוני יצוא בעסקאות מורכבות

בנק דיסקונט מציע אפשרויות שונות למימוני יצוא בעסקאות מורכבות

מימון הון חוזר - ניכיון חשבוניות יצוא
קבלת תשלום במזומן של חלק מסכום החשבוניות בקיזוז ריבית ועמלות. המימון הינו לזמן קצר - עד שנה. המימון מגובה בחלקו על ידי חברות ביטוח אשראי המבטחות את הבנק ואת היצואן מפני סיכון של אי קבלת תמורות מלקוחותיו של היצואן. הביטוח הינו בגין סיכונים מסחריים ופוליטיים ולא עקב סכסוך מסחרי.

אשראי קונים/חייבים מחו"ל
מוצע כפיתרון לגישור על פערי זמן, בכל הקשור במתן אשראי שנותן היצואן ללקוחותיו בחו"ל. בשיטה זו, הבנק מעמיד אשראי ללקוחות של היצואן בחו"ל. אשראי זה מגובה בחלקו על ידי חברות ביטוח אשראי והוא נועד להגן מסיכונים של אי תשלום כתוצאה מסיכונים פוליטיים (אי יכולת או רצון של מדינה לשלם) או מסיכונים מסחריים (אי יכולת לשלם על ידי היבואן בחו"ל).

ניכיון שטרות
במקרים בהם היצואן מקבל מהקונה בחו"ל שטרי חוב לתשלומים עם פירעון דחוי כגיבוי להבטחת התשלום בגין הסחורה או השירותים שסיפק. שטרי החוב הינם מסמכים סחירים המנותקים מהעסקה המסחרית שבגינה הם ניתנו. היצואן יכול לפנות אלינו ולקבל מימון מגשר באמצעות ניכיון של שטרות אלה. כך שהיצואן מקבל את התשלומים באופן מיידי, בעוד שהבנק מקבל את הכספים בתשלומים בהתאם לסיכום בין היצואן לקונה. הבנק מבטח את העסקה בחברות לביטוח אשראי.

אשראי ספקים
אשראי אשר ניתן על ידי היצואן במימון בנק דיסקונט לקונה שלו בחו"ל. אשראי זה מיועד ליצואנים אשר הקונים שלהם מעבירים להם את התמורה בתשלומים תקופתיים, על פני תקופה הארוכה משנה. האשראי מגובה בחלקו ע"י חברת ביטוח,המכסה את הבנק מפני סיכון של אי עמידת הקונה בהתחייבותו לסילוק האשראי שהעניק לו המבוטח.

אשראי בין בנקאי
במקרים בהם הקונה הוא חברה פרטית או ציבורית ללא יכולת כספית חזקה ומוכחת, לא ניתן להשיג כיסוי ביטוחי ל"אשראי קונים" מאחר וחברות הביטוח אינן יכולות להעריך את הסיכון של הקונה. במקרים אלה, אנו פונים לבנק מקומי במדינתו של הקונה (שיכול להעריך את סיכון הקונה ולקבל ממנו בטחונות) ומעמידים את המימון לבנק זה. במקביל הבנק המקומי יעניק הלוואה לקונה. בנק דיסקונט מבטח חלק ממסגרת האשראי באמצעות חברת ביטוח אשראי. חברת הביטוח מכסה על אי תשלום של הבנק במדינת הקונה. לבנק דיסקונט הסכמי מסגרת עם בנקים ממשלתיים במדינות שונות (סין, וייטנאם ועוד).

מעוניינים לקבל פרטים נוספים? צרו איתנו קשר:

קורין גנור: 076-8058576

לתשומת לבכם,

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל