דוקומנטים לגוביינא

יצואן- תוכל להשתמש בשיטת תשלום זו לקבלת תשלום במזומן או התחייבות של היבואן לתשלום במועד עתידי.

באפשרותך לשלוח אלינו את מסמכי הייצוא אשר באמצעותם יוכל היבואן לקבל את הבעלות על הסחורה, ואנו נשלח אותם בעבורך לבנק היבואן בהתאם להוראותיך.

צורות תשלום מקובלות:

  1. תשלום במזומן כנגד מסירת המסמכים ליבואן.
  2. תשלום בתנאי אשראי ספקים – מסירת המסמכים ליבואן לאחר חתימתו על כתב התחייבות לתשלום בתאריך עתידי.
  3. תשלום בתנאי אשראי ספקים בערבות בנק היבואן - מסירת המסמכים ליבואן לאחר התחייבות הבנק שלו לשלם בתאריך עתידי, ללא אפשרות דחייה מצד היבואן.
    לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

אופירה כהן זאדה: 076-8050092

למילוי טופס שטר חליפין לעסקאות גוביינא יצוא 

טופס הוראות לבנק, המלווה את מסמכי היצואן

טופס הוראות להעברת תשלום עבור יבוא

יש למלא סעיפים 1 ו-3