העברות מט"ח

SWIFT והכסף עבר! לבנק דיסקונט קשרי עבודה עם בנקים מוכרים בארצות רבות בעולם, מה שמאפשר לכם לבצע העברות מט"ח מחשבונכם בישראל לבנקים שונים בחו"ל. את ההעברות ניתן לבצע בשתי דרכים: מערכת "סוויפט" או המחאה בנקאית

"סוויפט" היא מערכת תקשורת בין בנקים שמאפשרת העברת כספים, מט"ח ושקלים, בין מדינות שונות בעולם באותו יום עסקים, תלוי בשעת ההעברה. בנוסף, ניתן להעביר מט"ח לבנקים מקומיים .

העברה ב SWIFT - הפרטים הנדרשים לביצוע ההעברה:

 • פרטי הלקוח המעביר: מספר חשבון, שם מלא וכתובת.
 • פרטי הבנק המקבל בחו"ל: קוד ה "סוויפט", שם הבנק, שם הסניף וכתובתו.
 • פרטי הלקוח המקבל בחו"ל: מספר חשבון, שם מלא וכתובת.
 • מהות ההעברה לרשימת קודי מט"ח על פי תקני ISO
 • חשוב לדעת כי בהעברות לבנקים בארצות-הברית, יש לציין את מספר הבנק במסלקה הפדראלית (FW). מספר זה נקרא ABA NO. או ROUTING NO., והוא בן 9 ספרות.
 • בהעברות לבנקים באירופה, יש לציין את מספרי החשבון של הלקוחות על-פי תקן IBAN-INTERNATIONAL BANK ACOUNT NUUMBER.
  להלן פירוט מבנה ה IBAN שפורסם על ידי מדינות שונות באירופה

להלן קישור לבדיקת מספרי IBAN  (הלינק מוביל לאתר חיצוני)

בטרם הפניה לדיסקונט לשם ביצוע ההעברה, יש לבדוק את תקינות ה IBAN שברשותכם. זכרו כי דיסקונט אינו אחראי למהימנות הנתונים המופיעים באתר.

דרישות ייחודיות בהעברות כספים למדינות או מטבעות

 • מצריים – פרטי תשלום למוטב- מטרת ההעברה
 • הודו – פרטי תשלום למוטב- מטרת ההעברה
 • ירדן – פרטי תשלום למוטב מטרת ההעברה וקוד מטרה בעל ארבע ספרות, את רשימת קודי המטרות ניתן למצוא באתרי הבנקים הירדנים.

שיבושים בהתנהלות הבנקאית מול רוסיה

עמלות הבנק בעת העברת מט"ח מישראל לחו"ל

עמלת העברה, הוצאות "סוויפט" (לעסק גדול בלבד), הוצאות קורספונדנט, עמלות חליפין או הפרשי שער נקבעים בהתאם לאופן התשלום במט"ח או שקלים. העברות עד סכומים של 10$ פטורות מעמלה. העברות של 10-100$ יחויבו במחצית עמלת ההעברה לרבות על המינימום.

העברת מט"ח עצמית לבנקים מקומיים – עמלה מוזלת ומפוקחת, לתעריפון מט"ח

העברת כספים לחו"ל באמצעות המחאה בנקאית במט"ח

לקוחות המבקשים להעביר כספים לחו"ל באמצעות המחאה בנקאית במט"ח, יכולים לרכוש את ההמחאה בסניף בו מתנהל חשבונם, לציין את שם המוטב בחו"ל – ולשלוח אליו את ההמחאה באמצעות הדואר, כאשר חיוב החשבון יתבצע לפי ערך יום העסקים ביום בו נרכשה ההמחאה הבנקאית.

הפרטים הנדרשים לשם ביצוע העברת מט"ח באמצע הממחאה בנקאית הם: שם הלקוח המקבל שלפקודתו יונפק המט"ח, סכום ומטרת ההעברה.

העמלות הכרוכות בביצוע העברת מט"ח באמצעות המחאה בנקאית: עמלת המחאה בנקאית (במידה וסכום ההעברה נמוך מ- 100$, תיגבה מחצית העמלה המינימלית) עמלת חליפין במידה ומבצעים רכישה ואין חשבון מט"ח במטבע. לתעריפון מט"ח

 

 העברות מט"ח מחו"ל לישראל - פקודות תשלום
בנק דיסקונט מאפשר ללקוחותיו להעביר מט"ח מחו"ל לישראל. בבנק קיימים מספר מערכות המטפלות בתשלומי העברה (קבועים ולא קבועים) אלו:

העברת מט"ח מחו"ל לישראל מתבצעת באמצעות מערכת "סוויפט" (SWIFT). בנק החבר ברשת סוויפט מזוהה באמצעות קוד בן 11 תווים, כאשר קוד הזיהוי של בנק דיסקונט הוא: IDBLILITXXX

לתשומת לבכם,

החל מה-01.01.2018 העברת כסף מחו"ל לחשבון בארץ מומלצת לכלול את מספר החשבון במבנה IBAN.

אי העברת הכספים במבנה ה-IBAN עלול לגרום לעיכוב בביצוע בהעברת הכסף לחשבונך. כדי למנוע את העיכוב יש למסור למעביר את מספר החשבון במבנה ה-IBAN הכולל 23 תווים.

את מספר ה-IBAN לחשבונות במטבעות השונים, ניתן לקבל בסניפי הבנק, באתר הבנק או באמצעות המשוב.

פרטי החשבון לצורך קבלת כספים מבנק בארץ או בחו"ל

העמלות הכרוכות בהעברות מט"ח מחו"ל לישראל

עמלת העברה, הוצאות סוויפט (לעסק גדול), עמלת חליפין או הפרשי שער לפי אופן התשלום (שקלים או מט"ח). לתעריפון מט"ח

מנגנוני תשלום להעברות קבועות

ניתן להעביר לישראל תשלומי העברה קבועים לרנטות או פנסיות מחו"ל.

רנטות

העברות מט"ח קבועות מתקבלות מדי חודש או רבעון. הזכאים לתשלומי רנטות קבועים נהנים מחשבון פטור ממס-ההכנסה ומעמלות. לאחר קבלת התשלום יזוכה חשבונכם ברנטות המתקבלות בכל סוגי המטבעות ובמידה ותהיו מעוניינים בכך, תתבצע המרה לשקלים. במידה ולא קיים חשבון מט"ח, הכספים יזוכו על פי ההוראה מחו"ל. לאחר קבלת התשלום תופק עבורכם הודעה על קבלת ההרנטה. בנוסף, יאשר עבורכם הבנק "תעודות חיים" אחת לשנה.

פנסיות

בדיסקונט מטפלים בפנסיות (זקנה, גמלה, ביטוחים) המתקבלות מבנקים בצרפת וברוסיה.

מנגנוני תשלום להעברות לא קבועות

תשלומי העברה לא קבועים מתקבלים מבנקים בחו"ל לטובת לקוחות בנק דיסקונט ובנקים אחרים למטרות שונות.

ההעברות מועברות לבנק בו מתנהל חשבון הלקוח בו ביום.

 • העמלות בכל אחד מסוגי ההעברות היא לפי המפורסם ב"תעריפון עמלות לשירותי הבנק" הנכון לתאריך ביצוע העברה.