סוגי חשבונות

הטבות ללקוחות חדשים

כוח משפחתי זה לקבל יותר!

עד שנתיים של הטבות ללקוחות חדשים + שנה נוספת למצטרפים לתוכנית משפחה

לקוחות פרטיים חדשים בדיסקונט נהנים מחבילת תנאים מועדפים, לתקופה של עד שנתיים. למצטרפים לתוכנית משפחה - שנה נוספת של הטבות, בהתאם לסכום העברת המשכורת ו/או תיק השקעות כמפורט להלן:

טבלת תנאי ההצטרפות להטבות ללקוחות חדשים בשנת 2017, בהתאם לסכום העברת משכורת או תיק השקעות
סכום משכורת חודשית ב-₪ סכום פקדונות כספיים ו/או תיק ני"ע ב- ₪ תקופת הזכאות לתנאים ללקוח חדש תקופת זכאות ללקוח חדש המצטרף לתוכנית משפחה
5,000 ₪ - 9,999 ₪  200,000 ₪ - 499,999 ₪ שנה שנתיים
10,000 ₪ ומעלה 500,000 ₪ ומעלה שנתיים שלוש שנים

 

לא משלמים את העמלות העיקריות בחשבון!

 • פטור מעמלת פעולה ע"י פקיד (לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאוייש)

 • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר

 • פטור מעמלת מינימום לפעולות המבוצעות ע"י פקיד או בערוץ ישיר

 • פטור מעמלת פנקס שיקים רגיל

 • פטור מעמלת דמי כרטיס אשראי בכפוף לשימוש חודשי בסך 2,000 ₪

 

מסגרת אשראי:

 • מסגרת אשראי עד פי 3 מגובה המשכורת.

 

בנוסף, לקוחות חדשים נהנים מהלוואות בתנאים ייחודיים:

הלוואת הצטרפות ללקוחת חדשים:

תקופת זכאות: עד 3 חודשים מיום פתיחת החשבון

סכום: עד 50,000 ₪

תקופה: עד 36 חודשים

ריבית שנתית: פריים פלוס 0.2%*

שיעור ריבית הפריים עומד על 1.6% נכון לתאריך 25.12.16
*ריבית שנתית נומינלית 1.8%, ריבית שנתית מתואמת 1.81% נכון לתאריך 04/01/16
תוקף ההצטרפות להלוואה עד 31.03.18

 

הלוואה לכל מטרה ללקוחות חדשים:

תקופת זכאות: עד שנה מיום פתיחת החשבון

סכום: עד 120,000 ₪

תקופה: עד 80 חודשים

ריבית שנתית: ריבית שנתית על בסיס הפריים בהתאם לתנאי החשבון ופעילות הלקוח

תוקף ההצטרפות להלוואה עד ה-31.12.18

 

לתשומת לבכם, תנאים כלליים:

 • לקוחות חדשים: לקוחות פרטיים בעלי ת"ז חדשה בבנק
 • משכורת חודשית: משכורת חודשית קבועה המתקבלת בחשבון העו"ש בבנק דיסקונט באופן שוטף באמצעות מערכת סליקה בנקאית (מס"ב).
 • הלקוח יהנה מהתנאים המועדפים המפורטים לעיל בכפוף להתמדה בהעברת משכורת חודשית ו/או החזקת תיק השקעות וניהולו בבנק במשך תקופת מתן התנאים המועדפים. במקרה של הפסקת העברת משכורת חודשית או הקטנת תיק ההשקעות מתחת לסכום הנדרש, יגרע הלקוח מהתנאים המועדפים.
 • הלוואות ואשראי: האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי. מתן האשראי ובטחונות לכל ההלוואות בכפוף לנהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף. 
 • כרטיס אשראי: ההטבה אינה חלה על כרטיסי דיינרס High Miles, כרטיסי Fly Card / Fly Card Premium, כרטיס ויזה Infinite וכרטיס מפתח 2GO.
 • לקוחות שחשבונם משויך לאחד ממסלולי העמלות, לא יהיו זכאים להטבות ביחס לעמלות הכלולות או החורגות ממכסת המסלול
 • כל התנאים וההטבות בעלון זה הינו ביחס לתעריפון הבנק החל על הלקוח (יחיד/ עסק קטן)
 • תוקף הצטרפות לחבילת תנאים מועדפים ללקוחות פרטיים חדשים: 31.12.17
 • הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים לעיל מעת לעת
 • ט.ל.ח

מעוניינים לדעת עוד על תנאי לקוחות חדשים?

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *