איך עוברים לדיסקונט בקלות וללא עלות?
בניוד בקליק!

איך עוברים לדיסקונט בקלות וללא עלות?

להעביר את הפעילות הפיננסית שלך מבנק אחד לאחר

רוצה להעביר את החשבון לדיסקונט?

רוצה להעביר את החשבון לדיסקונט?

>
זה קל! מגישים בקשה באתר

זה קל! מגישים בקשה באתר

>
מחכים 7 ימי עסקים

מחכים 7 ימי עסקים

>
מזל טוב! החשבון מנויד ומנותב לדיסקונט

מזל טוב! החשבון מנויד ומנותב לדיסקונט

אני רוצה לנייד את החשבון

כל מה שצריך לדעת על ניוד בקליק

כל מה שצריך לעשות, זה להגיש בקשת ניוד באתר דיסקונט, *בלי לצאת מהבית ובלי לפנות לבנק הישן שלך ואנחנו כבר נדאג ליצור איתו קשר ולהעביר את הפעילות הפיננסית שלך לחשבון בבנק דיסקונט. במסגרת הבקשה, אפשר גם לבחור להעביר את הפעילות הפיננסית שלך ממספר חשבונות (גם אם הם מתנהלים בבנקים שונים) לחשבון שלך בדיסקונט. אנחנו נוודא שהבקשה שלך תקינה ונאשר לך שתהליך הניוד יצא לדרך.
אפשר להתעדכן בכל זמן בסטטוס הבקשה ממש פה.

חשוב לשים לב!

שירות הניוד מבטיח כי במשך שנתיים לפחות, לאחר השלמת הניוד, חיובים וזיכויים בשקלים המיועדים לחשבון הישן שלך, ינותבו לחשבון בדיסקונט אוטומטית, ללא עלות.
כדי שנוכל להשלים את תהליך הניוד בזריזות, שווה לקרוא את ההנחיות המופיעות בטופס הבקשה ולהגיש את הבקשה רק אחרי שווידאת שמילאת את הבקשה כמו שצריך ושהבנת את כל המשמעויות וההשלכות של תהליך הניוד.
כדאי לאפשר לבנק הישן להיות אתך בקשר כדי לא להטריח אותך להגיע לסניף במהלך תקופת הניוד.

אפשר לנייד את הפעילות הפיננסית ממרבית חשבונות הבנק.
לתשומת ליבך: חשבונות בבעלות משותפת אפשר לנייד רק בהסכמת כל השותפים בחשבון. קיימים סוגים מסוימים של חשבונות בנק (לדוגמה חשבון תאגיד) שמהם אי אפשר לנייד פעילות פיננסית, במקרה כזה, כדי לבקש לנייד יש לפנות לבנק בו מתנהל החשבון אותו רוצים לנייד.

יתרת חשבון עובר-ושב (גם בשקלים וגם במטבע חוץ)

עם השלמת תהליך הניוד, יועברו לחשבון שלך בדיסקונט יתרות הכספים המצויות בחשבון בבנק הישן, בשקלים חדשים ובמט"ח.
אם החשבון הישן היה ביתרת חובה (בשקלים או במט"ח), כולל יתרת חובה צפויה (למשל כתוצאה מהתחייבויות בכרטיסי אשראי), יתרת החובה תנויד לחשבון שלך בדיסקונט, רק אם קיימת מסגרת אשראי מספקת בחשבון בדיסקונט. אם אין מסגרת מספקת ולא ניתן להגדיל אותה, ייתכן שלא ניתן יהיה להשלים את תהליך הניוד. אם החשבון הישן ביתרת זכות (בשקלים או במט"ח), היתרה תנויד לחשבון בדיסקונט אם עומדת במגבלות שנקבעו בחשבון שלך. במקרה בו לא מנוהל עבורך חשבון מט"ח בדיסקונט, או במקרה בו אנחנו לא מעניקים שירות של החזקת מט"ח מסוג המטבע שקיים בחשבון הישן, הבנק הישן ימיר (בהתאם לשער ההמרה הנהוג בו) את יתרת המט"ח הקיימת בחשבון הישן לש"ח ויעביר אותה לחשבון שלך בדיסקונט בשקלים. זיכויים לא סופיים במט"ח, יועברו לחשבון שלך בדיסקונט רק במועד הפיכתם לסופיים.

במהלך תקופת הניתוב, כל זיכוי או חיוב בשקלים שמיועד לחשבון הישן ינותב אל החשבון שלך בדיסקונט. עם זאת, זיכויים במט"ח וזיכויים שיועברו לחשבון הישן בהעברה מידית וסופית (למשל, באמצעות מערכת זה"ב), לא יתקבלו בחשבון הישן במהלך תקופת הניתוב ויוחזרו אל המעביר.

הרשאות לחיוב חשבון העובר-ושב

במסגרת תהליך הניוד, יועברו לחשבון שלך בדיסקונט הרשאות לחיוב חשבון שהוקמו בחשבון הישן, למשל הרשאות לחיוב תשלומי חשבונות חשמל, מים וארנונה, או הרשאות לחיוב שהוקמו עם הנפקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים. לאחר השלמת תהליך הניוד, יימסרו למוטבים בהרשאות לחיוב שהוקמו בחשבון הישן (למשל, לחב' החשמל) הודעות על ניוד החשבון, כדי שהמוטבים יעבירו את דרישות החיוב לחשבון בדיסקונט. בכל מקרה בו מוטב ההרשאה יציג במהלך תקופת הניתוב, דרישת חיוב מכוח הרשאה לחיוב שהוקמה בחשבונך הישן, תנותב ותועבר דרישת חיוב זו אל החשבון שלך בדיסקונט. 

חיובים בכרטיסי חיוב בנקאיים

כרטיסי החיוב הבנקאיים שהונפקו לך על ידי הבנק הישן, ייחסמו לביצוע עסקאות בבתי עסק ולמשיכת מזומן כבר בתחילת תהליך הניוד. בעקבות חסימת הכרטיסים הבנקאיים הישנים שלך, כבר בתחילת הליך הניוד, כדאי לוודא שיש לך כרטיסי חיוב נוספים כמו כרטיס בנקאי שיונפק לך ע"י דיסקונט.

במסגרת בקשת הניוד, אפשר לבקש שהרשאות לחיוב כרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך ("הוראות קבע בכרטיס"), כמו למשל הוראה לתשלום חשבון החשמל באמצעות הכרטיס, יועברו לכרטיס החיוב הבנקאי שהונפק לך בדיסקונט. כדי לבצע את זה, צריך יהיה למסור לנו את הפרטים המלאים של כרטיסי החיוב הישנים.

עסקאות לזיכוי או לחיוב כרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך, שבוצעו לפני שנחסם, כולל עסקאות בתשלומים לרבות עסקאות נושאות ריבית, יחויבו בחשבון שלך בדיסקונט, עד לסיום התשלומים על עסקאות אלו. אפשר לצפות בחשבון שלך בדיסקונט בסכומי החיוב החודשי בכרטיסי החיוב הישנים.

* ייתכן שחיובים במט"ח בכרטיסי החיוב הבנקאיים הישנים שלך, שיוצגו לאחר השלמת תהליך הניוד, יומרו לשקלים חדשים, בהתאם ובכפוף למדיניות הבנק הישן שלך ויחויבו בחשבון שלך בדיסקונט.

הוראות קבע

במסגרת תהליך הניוד, הוראות הקבע שהיו קיימות בחשבון הישן, יועברו לחשבון של בדיסקונט ויבוצעו בהתאם לכללים הנהוגים אצלנו. עם זאת, במקרה של הוראת קבע בעלת מאפיינים מיוחדים, ייתכן שנפנה אלייך כדי להתאים את הוראת הקבע לחשבון שלך בדיסקונט. הוראות קבע בחשבון הישן, המשויכות למוצרים בנקאיים שיישארו בבנק הישן לאחר השלמת הניוד (למשל פיקדונות), לא יבוטלו, אלא יחייבו את החשבון שלך בדיסקונט באמצעות הרשאה חדשה שתוקם, לחיוב החשבון שלך אצלנו.

ניירות ערך ישראלים וזרים כולל קרנות נאמנות (בתנאי שהם ניתנים להעברה)

במסגרת תהליך הניוד יועברו לחשבון שלך בדיסקונט ניירות הערך (כולל קרנות סל וקרנות נאמנות) שהתנהלו בחשבון הישן (ניירות ערך ישראליים ינוידו בתוך 12 ימי עסקים מתחילת תהליך הניוד, ניירות ערך זרים ינוידו בתוך 15 ימי עסקים מתחילת תהליך הניוד. על אף האמור, ככל שהעברת ניירות הערך הזרים תלויה בנסיבות שאינן בשליטתנו או בשליטת הבנק הישן, מועד העברת ניירות הערך הזרים עשוי לחרוג מתקופה של 15 ימי עסקים). חשוב לציין שניירות ערך שאינם ניתנים להעברה, לא ינוידו לחשבון שלך בדיסקונט וימשיכו להתנהל בבנק הישן. במקרה כזה, כל סכום בו יחויב החשבון מתוך המשך ההחזקה והניהול של ניירות ערך אלו בבנק הישן (למשל, עבור עמלות רכישה וקנייה של ניירות ערך), ישולם לבנק הישן באמצעות חיוב החשבון שלך בדיסקונט אצלנו. בנוסף, סכומי זיכוי בגין ניירות הערך שייוותרו בבנק הישן, יועברו לחשבון שלך אצלנו, בשקלים או במט"ח, בהתאם ובכפוף למדיניות הבנק הישן שלך.

חשוב לדעת: במקרים מסוימים, עלול ניוד תיק ניירות הערך שלך לגרום להתרחשות אירוע מס. לכן, מומלץ לבצע בדיקה מראש לגבי השלכות המס שיכולות להיות בעקבות ניוד החשבון ולהסדיר כל קיזוז הפסד ורווח אצלנו עבור פעילות בניירות ערך בבנק הישן.

שיקים שהופקדו למשמרת, עם תאריך פירעון עתידי

כבר מתחילת תהליך הניוד, לא ניתן יהיה להפקיד שיקים למשמרת (שיקים עם תאריך פירעון עתידי) בבנק הישן. הבנק הישן יעביר לדיסקונט, בתוך 35 ימי עסקים מיום השלמת תהליך הניוד, שיקים למשמרת שהופקדו על ידך אצלו ואנחנו נטפל בגבייה, בתנאי שהם לא משמשים כבטוחה להתחייבויות שלך כלפי הבנק הישן. עם זאת, שיקים למשמרת שהופקדו על ידך בבנק הישן, שלא משמשים כבטוחה ושתאריך הפירעון שלהם הוא בין היום הרביעי לבין היום השביעי לתהליך הניוד, יועברו לדיסקונט ויוצגו ע"י דיסקונט בתאריך הפירעון שלהם, אם נתת הרשאה כמובן (במקרה כזה השיקים לא יהיו ניתנים לגריעה ולא ניתן יהיה למנוע את הצגתם לגבייה). אחרת, הם יוצגו ע"י דיסקונט לאחר השלמת תהליך הניוד (ולא בתאריך הפירעון הנקוב בשיק ).

חשוב לדעת: במקרה שהגשת בקשה לביטול שיק בחשבון בבנק הישן בלי לציין מספר שיק, הוראת הביטול לא תתקבל בדיסקונט ויהיה עלייך להעביר אלינו הוראת ביטול חדשה.

שיקים שנתת מהחשבון הישן ושיוצגו אחרי שהניוד הסתיים

אנחנו ממליצים לך להנפיק פנקס שיקים חלופי, המשויך לחשבון שלך בדיסקונט. אחרי שהוגשה על ידך בקשת ניוד, יש להימנע מלעשות כל שימוש בפנקס השיקים, שהונפק לך על ידי הבנק הישן.

החל מהיום הרביעי לתהליך הניוד, לא תהיה אפשרות להפקיד בחשבון בבנק הישן שיקים, שניתנו לפקודתך אלא רק להפקיד אותם בחשבון שלך בדיסקונט. בתקופת הניתוב, שיקים שנמשכו על ידך מהחשבון הישן (שיקים שניתנו על ידך לפקודת צד שלישי, מתוך פנקס השיקים שהנפיק לך הבנק הישן), יועברו (ינותבו) לגבייה מהחשבון שלך בדיסקונט, מלבד: (1) שיקים בנקאיים; (2) פירעון במזומן של שיקים לא משורטטים; (3) שיקים שיוצגו ע"י מוסד פיננסי זר (כהגדרתו בתקנות סליקה אלקטרונית של שיקים - החלת הוראות לעניין מוסד פיננסי זר, התשע"ח-2017); (4) שיקים שיוצגו ע"י בנקים ברשות הפלסטינית (שבשלב זה לא יועברו לגבייה בחשבון שלך בדיסקונט ועד להודעה חדשה, יוצגו לבנק הישן ויסורבו על ידו לתשלום ויימנו במניין שיקים מסורבים לעניין חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 כולל ההגבלות מכוחו. בהתאם לכך, במקרה שמשכת שיקים שיוצגו ע"י בנקים ברשות הפלסטינית, מומלץ להחליף אותם בשיקים המשוכים לדיסקונט, אחרת משיכת שיקים כאמור עשויה להפוך אותך ללקוח מוגבל.

* לא ניתן יהיה להפקיד שיקים במט"ח בחשבון בבנק הישן, כבר מתחילת תהליך הניוד. שיקים במט"ח מהחשבון בבנק הישן שיוצגו לאחר הניוד יוחזרו למציג.

פיקדונות וחסכונות

פיקדונות וחסכונות לא יועברו במסגרת תהליך הניוד והבנק הישן ימשיך לנהל את הפיקדון או החיסכון עד למועד פירעונו בהתאם לתנאי הפיקדון או החיסכון ובהתאם להסכמות בינך לבין הבנק הישן.
במועד פירעון הפיקדון או החיסכון (גם אם מועד זה יחול לאחר תום תקופת הניתוב), הבנק הישן יעביר את הכספים שנצברו בפיקדון או בחיסכון, לחשבון שלך בדיסקונט, אלא אם נתת הוראה לבנק הישן להעביר אותם לחשבון אחר. אם מדובר בפיקדון מט"ח, כספי הפיקדון יועברו בתום תקופת הפיקדון לחשבון שלך בדיסקונט (לחשבון מט"ח או אם הורית לבנק הישן אחרת). במקרה בו לא מנוהל עבורך חשבון מט"ח אצלנו, או במקרה בו אנחנו לא מעניקים שירות של החזקת מט"ח מסוג המטבע שבפיקדון או בחיסכון בבנק הישן, הבנק הישן ימיר (בהתאם לשער ההמרה הנהוג בבנק הישן) את כספי הפיקדון או החיסכון לשקלים חדשים ויעביר אותם לחשבון שלך בדיסקונט בש"ח.

הלוואות ואשראי (כולל משכנתא, עסקאות נושאות ריבית בכרטיסי אשראי וערבויות בנקאיות לטובת צד שלישי)

הלוואות, אשראי והתחייבויות קיימות אחרות שנותרו לפירעון בבנק הישן לא יועברו במסגרת תהליך הניוד (כולל ערבויות בנקאיות לטובת צד ג', עסקאות אשראי דוקומנטרי, עסקות מעו"ף פתוחות, ועוד).
חשוב לדעת: יש להסדיר את פירעון ההלוואות, האשראי וההתחייבויות האחרות כלפי הבנק הישן, כדי שניתן יהיה לנייד את החשבון שלך אלינו במסגרת השירות. בהעדר הסכמה בינך לבין הבנק הישן לגבי אופן פירעון התחייבויות אלו, תהליך הניוד יופסק. 

כרטיסי חיוב בנקאיים

כרטיסי החיוב הבנקאיים שהונפקו לך על ידי הבנק הישן ייחסמו לביצוע עסקאות בבתי עסק ולמשיכת מזומן כבר בתחילת תהליך הניוד. בגלל חסימת הכרטיסים הבנקאיים הישנים שלך כבר בתחילת הליך הניוד, מומלץ לוודא כי ברשותך כרטיסי חיוב נוספים, כגון כרטיס בנקאי שיונפק לך על ידינו.

ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה

מוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי

לא ניתן לנייד חלק מהפעילות הפיננסית המתנהלת בחשבון. לדוגמה, לא ניתן לנייד את יתרות העובר-ושב השקליות מבלי לנייד גם את יתרות העובר ושב במטבע חוץ.
שירות הניוד נועד לאפשר העברת פעילות פיננסית מחשבון לחשבון באופן מקוון, קל ופשוט והוא מיועד להעברה של כל הפעילות הפיננסית בחשבון, הניתנת לניוד במסגרת השירות. אם ברצונך להעביר לבנק פעילות מסוימת בלבד שניתנת לניוד- כדאי לברר עם הבנק הישן שלך (לא במסגרת שירות זה).

אפשר לנייד את הפעילות הפיננסית כולל יתרות חובה (מינוס), בתנאי שסך יתרת החובה שלך בבנק הישן (כולל יתרת חובה צפויה), לא גבוה מהמסגרת הפנויה בבנק החדש. לדוגמה – אם יש לך יתרת חובה של מינוס 5000 ₪ בבנק הישן, ובמסגרת האשראי שניתנה לך בבנק החדש יש יתרה פנויה של 5000 ₪ לפחות, אפשר לנייד את הפעילות הפיננסית בחשבון.

כן. אפשר לבטל את בקשת הניוד באופן קל ופשוט, בכל זמן, עד יום אחד לפני המועד שנקבע להשלמת תהליך הניוד.
אפשר להגיש את הוראת הביטול בדרכים הבאות:

 • באתר האינטרנט של הבנק פה בקישור
 • בטלפון: 03-9439111
 • בסניף.

*בנוסף, אפשר לבקש לבטל את בקשת הניוד גם בבנק הישן שלך.

מחליפים בנק תוך 7 ימי עסקים, מיום הגשת בקשת ניוד תקינה. אם מועד השלמת הניוד חל ביום עסקים קצר (למשל ימי שישי או ערב חג), מועד ביצוע העברת הפעילות, יידחה ליום העסקים הארוך העוקב.

כן. אפשר לבחור לנייד עד 30 ימי עסקים מיום הבקשה, בתהליך הגשת הבקשה המערכת תציג את הימים שבהם ניתן לבחור להשלים את הניוד.

כן, בתנאי שהשותפים בחשבון המנויד נכללים בחשבון שבדיסקונט.
כלומר, שהחשבון בדיסקונט יכלול לפחות את השותפים שבחשבון הישן, אפשר להוסיף יותר.

ימים 1-2

במסגרת תהליך הניוד, אנחנו ניצור קשר עם הבנק הישן שלך.
לתשומת ליבך: מרגע שתהליך הניוד יצא לדרך, לא ניתן יהיה לבצע עסקאות בכרטיס החיוב הבנקאי הישן שלך ולא ניתן יהיה למשוך באמצעותו מזומן במכשירי בנק אוטומטיים.
פירוט של המגבלות שיחולו על החשבון שלך ממועד אישור בקשת הניוד אפשר למצוא תחת "מידע נוסף". כדאי להיערך לכך שבתקופת הניוד, לא ניתן יהיה להמשיך לפעול באופן מלא באמצעות החשבון הישן ולוודא שיש ברשותך אמצעי תשלום נוספים שהונפקו בחשבון אצלנו (לדוגמה, כרטיס אשראי( בנוסף, לאחר הגשת בקשת הניוד, כדאי להימנע מלעשות כל שימוש בפנקסי השיקים שהנפיק לך הבנק הישן.

ימים 3-5

כדי להשלים את תהליך הניוד, יהיה עלייך לשתף פעולה עם הבנק הישן
לצורך הסדרת הטיפול במוצרים שאינם ניתנים לניוד למשל:

 • הלוואות (כולל הלוואות "משכנתא") ועסקאות נושאות ריבית בכרטיסי אשראי
 • פיקדונות או חסכונות
 • ניירות ערך שלא ניתנים להעברה (לדוגמה ניירות ערך שנמחקו מהמסחר)
 • שיקים דחויים המשמשים כבטוחה בבנק הישן
 • מטבע חוץ (למשל במקרים בהם הבנק לא מנהל חשבון במטבע החוץ המסוים שבבעלותך)

* לתשומת ליבך: במקרים מסוימים, אי הסדרת הטיפול במוצרים אלו עלול להוביל להפסקת התהליך.

היום ה-6

יום לפני השלמת תהליך הניוד, אנחנו נודיע לך שבסוף אותו יום עסקים, הפעילות שלך בבנק הישן תוקפא ושתהליך הניוד יושלם בסוף יום העסקים הבא.
לתשומת ליבך: החל ממועד הקפאת החשבון, לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבון הישן.

היום ה-7

נשלח לך הודעה שתהליך הניוד הצליח ושהפעילות בחשבון הישן תנויד לחשבונך החדש. ייתכן שניירות ערך שעוברים במסגרת הניוד, יועברו עד 12 ימי עסקים (ני"ע ישראליים) ועד 15 ימי עסקים (ני"ע זרים) ממועד תחילת התהליך.

מרגע שהניוד הושלם, מתחיל תהליך הניתוב: כחלק משירות הניוד, במהלך תקופה של שנתיים (לפחות) לאחר השלמת הניוד, הפעילות הפיננסית בשקלים בחשבון הישן "תנותב" (כלומר תועבר) לחשבון שלך בדיסקונט. בתקופה זו, זיכויים וחיובים בשקלים שיגיעו לחשבון הישן, יועברו לחשבונך אצלנו, גם שיקים.
לתשומת ליבך: כדי לאפשר מעקב אחרי הפעילות המנותבת, הבנק יציג לך, אחת לחצי שנה, פירוט של עיקר הפעילות שנותבה מהחשבון הישן. בסוף תהליך הניוד, כדאי לדאוג ולעדכן את כל הצדדים השלישיים שמזכים את החשבון שלך באופן שוטף (לדוגמה, המעביד).
לתשומת ליבך: קיימת פעילות שלא תועבר לחשבון החדש בתקופת הניתוב לדוגמה, לא תנותב פעילות שוטפת במטבע-חוץ, וזיכויים שישלחו במטבע חוץ לחשבון הישן יוחזרו לשולח.

רוב חשבונות הבנק ניתנים לניוד, אבל קיימים סוגים מסוימים של חשבונות בנק, שאי אפשר לנייד. במקרה כזה יש לפנות לבנק בו מתנהל החשבון הישן שלך, כדי לסגור או לסגור ולהעביר אותו.
דוגמאות לסוגי חשבונות שאי אפשר לנייד במסגרת שירות הניוד:

 • חשבונות תאגידים
 • חשבון נאמנות
 • חשבון המנוהל בידי אפוטרופוס, כולל חשבון המנוהל באמצעות ייפוי כוח מתמשך תקף כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
 • חשבון שנתקבלה לגביו בקשת סגירה ללא ניוד וניתוב ושהבנק הישן החל בביצוע פעולות לסגירתו
 • חשבון שלגביו נקבעה הוראה בדין או ניתנה הוראה לפי דין, שמגבילה את הפעילות בו, מלבד חשבון מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, או למעט חשבון בבעלות קטין
 • חשבון שאחד הבעלים שלו נפטר או שהוא מנוהל באמצעות מנהל עיזבון
 • חשבון בבעלות מי שנמצא בחדלות פירעון, בהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל
 • חשבון שלגביו קיים בידי הבנק הישן או בידינו מידע המעיד על כך שבעל החשבון הוא תושב מדינה זרה לצורכי מס או אזרח ארה"ב והתעורר חשש ממשי שנעשתה בו פעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בדין

חשוב לדעת: חשבונות בבעלות משותפת הניתנים לניוד, ינוידו רק בהסכמת כל השותפים בחשבון בדיסקונט.

בתחילת תהליך הניוד יוטלו מגבלות על הפעילות בחשבון הישן שלך, למשל הגבלות על שימוש בכרטיס החיוב הבנקאי והגבלות אחרות שיוטלו על ביצוע פעולות ומתן הוראות בחשבון הישן, כולל: הקמת הרשאות לחיוב החשבון, הקמת הוראות קבע; הזמנת פנקסי שיקים, הזמנת כרטיסי אשראי, הפקדת שיקים, שיקים למשמרת ושיקים במט"ח, קבלת שיקים או מזומנים במט"ח לגוביינא, הצטרפות להסדר תשלום שוברים או העברת חיובים עפ"י הרשאה, ביצוע עסקאות עתידיות במט"ח וסחר חוץ, כתיבת אופציות, הקמת הוראות העברה עתידיות שתאריכן לאחר השלמת תהליך הניוד.
עם הגשת בקשת הניוד ובכפוף להשלמתו, נקבל ממך ייפוי כוח שיאפשר לנו לחייב את החשבון שלך אצלנו וגם להקים הרשאות לחיוב החשבון שלך אצלנו לטובת הבנק הישן, בין השאר, כדי לכסות חיובים שיגיעו לחשבון שלך בבנק הישן או ייווצרו בו לאחר השלמת הניוד וכדי לכסות התחייבויות שלך כלפי הבנק הישן.

במהלך תהליך הניוד, ייתכן שהבנק הישן יפנה אלייך, לצורך קבלת הוראות לגבי פעילויות או מוצרים קיימים בחשבון הישן שלך ולגבי פעילויות או מוצרים שלא ניתן לנייד או לנתב לחשבון שלך אצלנו. חשוב להיות זמינים ולשים לב לפניות מהבנק הישן ולהגיב, כדי שלא ייווצר מצב שלא ניתן יהיה להשלים את תהליך הניוד.

חשוב לדעת! החל מסוף יום העסקים האחרון הקודם ליום השלמת הניוד, יוקפא החשבון שלך בבנק הישן וכל הפעילות בו. ברגע שהשלמת את תהליך הניוד, החשבון שלך בבנק הישן יהפוך ל"חשבון תמורה" (שמיועד לצורך ניהול הפעילות שנשארה בבנק הישן לאחר השלמת הניוד) עד תום תקופת הניתוב או עד לסיום הטיפול בכל המוצרים והשירותים הבנקאיים שנשארו בבנק הישן שלך. לאחר מכן החשבון ייסגר.

תהליך הניוד יבוטל במקרים הבאים:

 • אם ביקשת או אם אחד השותפים האחרים בחשבון ביקש או ביקשה לבטל את התהליך (עד תום יום העסקים האחרון- השישי שלפני השלמת הניוד), אצלנו או בבנק הישן. לתשומת ליבך: לא ניתן לבטל ניתוב חיובים בכרטיס האשראי הבנקאי הישן שלך (כולל עסקאות בתשלומים ללא ריבית), ביטול הניתוב יגרור הפסקת החיובים עבור עסקאות מתמשכות שנעשו בכרטיס החיוב שהנפיק לך הבנק הישן
 • אם במהלך תהליך הניוד חל שינוי בחשבון הישן או בדיסקונט, כך שהחשבון או חלק מהפעילות בו אינם עונים עוד על סוג החשבון או על הפעילויות הניתנים לניוד
 • אם לא הושגה הסכמה בינך לבין הבנק הישן לעניין אופן פירעונם של הלוואות, אשראי והתחייבויות אחרות

* כשבוטל תהליך הניוד, הבנק הישן יסיר את כל המגבלות שהוטלו על החשבון שלך במהלך תהליך הניוד.

אפשר לברר את סטטוס הטיפול בבקשת הניוד בסניף, בטלפון או באתר האינטרנט של דיסקונט ממש פה.

הטבות והנחות יישמרו בבנק הישן עד להשלמת תהליך הניוד
הטבות מס: אם קיימות הטבות מס בחשבון הישן, יש להסדיר אותן מחדש בחשבון שלך בדיסקונט, יכול להיות שנבקש ממך אסמכתאות כדי שנוכל לתת לך את אותן הטבות (במידת האפשר).

הגשת בקשת ניוד תתאפשר רק באמצעות הבעלים בחשבון ולא באמצעות מיופה כוח. ייפויי כוח שניתנו על ידך בחשבון הבנק הישן לא יועברו לחשבון אצלנו כחלק משירות הניוד.

עכשיו נשאר רק למלא כמה פרטים

שדות מסומנים ב* שדות חובה

דברו איתנו

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים