שמחים שבחרת דיסקונט
רוצה לפתוח חשבון?

מעולה!
אנחנו רוצים לעשות לך את החיים קלים יותר :)

ריכזנו בשבילך את כל ההנחיות והמסמכים שצריך להביא לפגישה בסניף:

חשוב לבוא מוכנים! הפגישה אורכת שעה

נדרש להביא תעודת זהות בתוקף.

*קיבלת ת.ז. חדשה דיגיטלית? רצינו להזכיר לך להפעיל אותה, 24 שעות (לפחות) לפני ההגעה לסניף עבור פתיחת החשבון, במידה ולא עשית זאת עדיין.

כדי לקבל אשראי, נדרש להביא 3 תלושי שכר אחרונים, דפי חשבון של 3 חודשים אחרונים ומסמך "ריכוז התחייבויות" מהבנק.

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

נדרש להגיע יחד עם השותף, המעוניין להצטרף לחשבון + תעודות זהות בתוקף + ספח (אין אפשרות לצרף לחשבון שותף שהנו קטין).

  • תעודת עוסק מורשה, או אישור על רישום העסק עפ"י סיווגו
  • תעודות זהות+ספח

על מנת שהחשבון יהיה רשום על שם העסק ולא על שמך הפרטי, נדרש להציג גם את אחד מבין המסמכים הבאים שיעיד על שם העסק:

  1. אישור רו"ח או עו"ד, המופנה לבנק, שאכן העסקים שלך רשומים תחת שם העסק
  2. תעודת רישיון עסק, שהונפקה ע"י הרשות המקומית עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, כשבתעודה רשום שם העסק, בו מבקשים לעשות שימוש

נדרש להביא תעודת זהות בתוקף.
במידה ומעוניינים להנפיק כרטיס אשראי, נדרש גם להגיע עם אחד ההורים.

*קיבלת ת.ז. חדשה דיגיטלית? רצינו להזכיר לך להפעיל אותה, 24 שעות (לפחות) לפני ההגעה לסניף עבור פתיחת החשבון, במידה ולא עשית זאת עדיין.

נדרשת תמונת פספורט עדכנית ולהגיע לסניף בליווי מבוגר (הורה/הורים ו/או אפוטרופוס/ים כדין של הקטין) ותעודת זהות של האפוטרופוס עם ספח, הכולל בתוכו את הקטין.

לצערנו, אין אפשרות לפתוח חשבון עו"ש לקטין עד גיל 14, אבל אפשר לפתוח לו חשבון, לצורך השקעה.
ניתן לפתוח חשבון על שם הקטין, לצורך השקעה, לבקשת קרוב משפחה (אב/אם/סב/סבתא), שנדרש להגיע לסניף עם תעודת זהות עם ספח, הכולל בתוכו את הקטין.

במידה והקטין לא מופיע בספח של התעודת זהות (למשל, כשמדובר בסבא של הקטין), נדרש להציג תעודה, שבה מופיעים פרטי הקטין, בנוסף לתעודת זהות עם ספח (לא חובה שהורי הקטין יהיו נוכחים במעמד פתיחת החשבון).

  • תושב ישראל צריך להביא מספר ביטוח לאומי אמריקאי (SSN) ודרכון אמריקאי בתוקף (במידה ויש)

  • תושב חוץ צריך להביא דרכון אמריקאי בתוקף + תעודה מזהה נוספת בתוקף + מספר ביטוח לאומי אמריקאי (SSN)

  • אזרח אמריקאי, שויתר על אזרחותו, או בעל גרין קארד, שביטל את מעמדו כתושב קבע: נדרש להביא מסמך "ויתור אזרחות" או "ביטול גרין קארד", בהתאם לעניין וחתום ע"י רשות מוסמכת של ארה"ב

*תושב ארה"ב הוא תושב, או אזרח ארה"ב, כולל מי שיש בבעלותו גרין קארד

תעודת זהות בתוקף, כולל הספח ותעודת עולה.
אם עדיין לא הונפקה תעודת זהות ולא חלפו 90 ימים מיום הנפקת תעודת העולה, אפשר להציג גם את תעודת העולה בלבד.

לפני הפגישה בסניף, מומלץ להיעזר בהנחיות בשפות השונות:

לדף עזר בשפה הרוסית >

לדף עזר בשפה האוקראינית >

לדף עזר בשפה האנגלית >

לדף עזר בשפה הצרפתית >

לדף עזר בשפה האמהרית >

לקוחות בחדלות פרעון נדרשים להגיע לסניף עם אישור בכתב של הכונ"ר (כונס הנכסים הרשמי), או של הנאמן, כדי לפתוח חשבון.

הסכם חתום ובתוקף, בין הנאמן לנהנה, לגבי מהות הנאמנות.
כדי לפתוח חשבון תמורה, יש להביא מסמכים, בתוקף, שתומכים במטרת פתיחת חשבון התמורה.

אפשר גם לפתוח חשבון בנייד, מתי שנוח לך

כל מה שצריך זה טלפון נייד, תעודת זהות וכמה דקות פנויות. כמובן שאם ברצונך להגיע לסניף, נשמח לפגוש אותך!

להורדת אפליקציית דיסקונט