לוגו בנק דיסקונט

מתגייסים למען חיילי.ות המילואים

אנחנו בדיסקונט מצדיעים לכם.ן, אנשי ונשות המילואים, שנקראתם לשרת ולשמור על ביטחון כולנו והשארם מאחור את הבית, המשפחה וגם את העסק. גיבשנו עבורכם סדרת הקלות פיננסיות ופתרונות אשראי, במטרה לסייע ולהעניק מעטפת כלכלית, שתעזור לקדם את העסק שלכם.ן. במסגרת הסיוע ללקוחותינו, אנו מאמצים את מתווה בנק ישראל המעודכן, לטובת לקוחות שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני.
דיסקונט מתגייס למען חיילי המילואים

הלוואות בערבות המדינה לנשות ואנשי מילואים

 • מיועד ללקוחות עסקיים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 10 מ' ₪, ששרתו במילואים, לפחות 30 ימים, במלחמת "חרבות ברזל".
 • סכום ההלוואה: עד 500 א' ₪, או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מביניהם.
 • תקופה: עד 60 חודשים, עם אפשרות לתקופת גרייס של עד 12 חודשים.
 • ריבית: הלוואה לא צמודה בריבית פריים (ריבית שנתית מתואמת: 6.43). ההלוואה ללא ריבית בשנה הראשונה.
 • העסק לא ידרש לשלם כל עמלה.
 • יש להציג אישור מילואים.

לפרטים על הלוואות בערבות המדינה >

הקלות למשרתי מילואים ומגויסי צו 8, למשך שלושה חודשים (מותנה בקבלת מענק מילואים בחשבון הבנק, עד ל-29.2.24), או חיילי מילואים שאושפזו למשך 7 ימים לפחות, בשל פציעה במלחמה (בכפוף להמצאת אסמכתא)

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס, עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
  לקוחות עסקיים (עוסק מורשה) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס, עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

להקלות וסיוע ללקוחות שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני >

הקלות לנשות ואנשי מילואים, המנהלים חשבון עסקי

 • דחיית תשלומי הלוואות, הקשורות לעסק עצמו, למשך 3 חודשים, ללא ריבית, בסכום של עד 2 מ' ₪. סכומי הדחייה ישולמו ב-3 תשלומים בסוף תקופת ההלוואה המקורית. לפרטים והגשת בקשה לדחייה, פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111*, או לבנקאים בסניף.

לפרטים על הלוואות סיוע לעסקים קטנים >
להקלות וסיוע לכלל לקוחות הבנק >

איך מגישים בקשה להקלות?

אפשר להגיש בקשה באתר, באפליקציה, בטופס מקוון, במוקד חירום 9658* או בסניפי הבנק

להגשת בקשה עבור צד ג'

להגשת בקשה עבור צד ג'

מוקד חירום: 9658*
 למתקשרים מחו"ל: 8057000 - 076
המוקד פועל בימים ראשון עד חמישי: 9:00-17:00
שישי: 9:00-13:00

פנייה למוקד טלפוני

 חשוב לדעת:

 • לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך פיגור שכבר קיים בהלוואה.
 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה, או האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לקוחות פרטיים ו/או יחידים המנהלים חשבון עסקי:

 • המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-1.4.24 ועד ה-30.6.24 (ההקלה בריבית על המינוס תחול החל מ-31.3.24 ועד ה-29.6.24).
 • כדי לקבל את ההקלות על פי המתווה המעודכן יש להגיש בקשה עד ל-30.6.24.
 • דחיית הלוואות ביחס לאשראי צרכני/עסקי - אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪; אשראי עסקי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון ₪ (עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי). המתווה לא חל על חלקי הלוואות.

פטור מעמלות

 • הלקוחות הזכאים שהינם יחידים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל.
 • עמלות הבנק הכלולות בפטור, מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן: חלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2 - מידע הודעות והתראות, חלק 3 - אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9 - עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק.
 • לתשומת לבכם: ביחס לחלק מן העמלות, הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.

פטור מריבית על המינוס (זכאות בהתאם למתווה בנק ישראל)

 • הלקוחות הזכאים (לרבות משרתי המילואים ומגויסים בצו 8 ובתנאי שהתקבל מענק מילואים בחשבון הבנק, עד ל-29.2.24), שהינם יחידים, המנהלים חשבון פרטי, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) על מינוס בחשבון עד לסך של ₪10,000 או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מבניהם).
 • לקוחות זכאים, שהינם יחידים המנהלים חשבון עסקי, או שהינם תאגידים (השייכים לקבוצות לקוחות 1-3), שחל עליהם תעריפון יחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) עד לסך של 30,000 ₪ או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום הריבית שחויב.

משכנתא

 • בהתייחס לדירה ראשונה, או משפרי דיור.
 • ההטבה ניתנת רק בחשבון ע"ש משרת.ת מילואים.
 • בחשבון משותף, ההטבה תינתן על סמך הצהרה ובהתאם למתווה של בנק ישראל.
 • לקוחות שכבר ביצעו דחיית תשלומים בהלוואה ו/או במשכנתא, לתקופה של 6 תשלומים חודשיים (או שקיבלו מחילה לגביהם), זכאים לדחייה נוספת של 3 חודשים, בהתאם למתווה המעודכן.

דחיית הלוואות ביחס לאשראי צרכני/עסקי

 • אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪; אשראי עסקי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון ₪ (עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי).
 • המתווה לא חל על חלקי הלוואות.

לקוחות המנהלים חשבון עסקי, שאינם נכללים במתווה:

 • דחיית הלוואה - מיועדת ללקוחות עסקיים בדיסקונט, מעבירי מחזור זכות של לפחות 10,000 ₪ (ממוצע חודשי בשנה אחרונה). 
 • עבור תאגידים - ההלוואה תינתן לתאגיד, למי שמוגדר, כאמור, במילואים ומחזיק, לפחות ב-51% בהון התאגיד ושהתאגיד מוגדר "עסק קטן".

בתקווה לימים שלווים יותר,
דיסקונט