לוגו בנק דיסקונט

הקלות וסיוע לכלל לקוחות הבנק

בימים קשים אלה, אנחנו מחזקים את תושבי הדרום, הצפון, חיילי.ות צה"ל, כוחות הביטחון וכלל לקוחות הבנק. אישרנו סדרת הקלות באשראי ופתרונות פיננסיים, לכלל לקוחות משקי הבית והעסקים הקטנים, על מנת להקל ולסייע ואנו פועלים כל הזמן, לגיבוש ויישום מהלכים נוספים, שיכולים לעזור ללקוחותינו.
הקלות וסיוע לכלל לקוחות הבנק

הקלות לכלל לקוחותינו:

דחיית תשלומי הלוואה לתקופה של עד 3 חודשים  
להגשת בקשה לדחייה פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111* או לבנקאים בסניף

  • מיועד ללקוחות פרטיים ועסקיים בעלי הלוואה בבנק
  • בכפוף לפעילות בחשבון, לתנאי הבנק ולשיקול דעת הבנק
  • הדחייה אינה כרוכה בעמלות
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה, או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

הקלות לבעלי משכנתא בדיסקונט: 

אפשרות לדחיית ההחזר החודשי - קרן וריבית, או קרן בלבד, לתקופה של עד 6 חודשים, עם או בלי הארכת תקופה.
הארכת תוקף אישור עקרוני - לקוחות שמחזיקים בידם אישור עקרוני, עד לתאריך: 12.10, שתוקף הריבית בו טרם פג, הבנק יחדש את תוקף האישור עם אותן ריביות, ל-24 ימים נוספים.

  • ניתן להקפיא הלוואה בפיגור על פי הנחיות שמופיעות במתווה בנק ישראל מיום 15.10.2023
  • כפוף לאישור הבנק ולאחר הגשת טופס בקשה ייעודי, החתום על ידי כל הלווים בהלוואה
  • בהקפאת תשלומים, תתווסף ריבית לתשלומים הנדחים, הנפרסים על פני יתרת תקופת ההלוואה
  • כפוף לתנאי הבנק
  • אישור הבקשות נתון לשיקול דעת הבנק
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצעה לפועל

לפרטים על הקלות בתשלומי המשכנתא >

להקלות וסיוע לבעלי עסקים קטנים >