לוגו בנק דיסקונט

הקלות ללקוחות שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני

במסגרת הסיוע ללקוחותינו, בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", אנו מאמצים את מתווה בנק ישראל המעודכן, לטובת לקוחות שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני. ההקלות, במסגרת המתווה המעודכן, יחולו במשך שלושה חודשים.

קבוצות הלקוחות הזכאיות ופירוט ההקלות:

1. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד/ תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד סכום של 10,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון פרטי / עד סכום של 30,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון עסקי/עסק קטן, או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

2. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של 7 ק"מ עד 30 ק"מ מרצועת עזה

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד/ תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד סכום של 10,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון פרטי / עד סכום של 30,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון עסקי/עסק קטן, או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

3. לקוחות, או עסקים, שפונו על ידי גורם רשמי

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד/ תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד סכום של 10,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון פרטי / עד סכום של 30,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון עסקי/עסק קטן, או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

4. לקוחות בעלי.ות קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) לחללי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים, או לקוחות, משתתפי מסיבת "נובה" ברעים *

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד סכום של 10,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון פרטי / עד סכום של 30,000 ₪ ליחיד המנהל חשבון עסקי, או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

5. לקוחות המשרתים במילואים ומגויסי צו 8 *

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש ללקוח יחיד המנהל חשבון עסקי, עד סכום של 30,000 ₪, או עד סכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם.
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

לתשומת ליבכם:

 • * בהתאם להצהרת לקוח.

 • המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו, יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-1.1.24 ועד ה-31.3.24.

 • ההקלה בריבית על המינוס תחול החל מ-31.12.23 ועד ה-30.3.24.

איך מגישים בקשה להקלות?

אפשר להגיש בקשה באתר, באפליקציה, בטופס מקוון, במוקד חירום 9658* או בסניפי הבנק

להגשת בקשה עבור צד ג'

להגשת בקשה עבור צד ג'

מוקד חירום: 9658*
 למתקשרים מחו"ל: 8057000 - 076
שעות פעילות: ראשון עד חמישי: 9:00-17:00
שישי: 9:00-13:00

פנייה למוקד טלפוני

סיוע נוסף ללקוחותינו, המתגוררים בדרום וביישובים שפונו בצפון:
הקלות בספירת שיקים ללא כיסוי 

בהתאם לתקנות מקלות, שאושרו עבור לקוחות מקבוצות אוכלוסיות העונות לקריטריונים ושזכאיות להקלות, שיקים ללא כיסוי לא יספרו, בכל הקשור להגבלת החשבון.

 • שיק שסורב בין התאריכים: 31.10.23-7.10.23, יגרע לצמיתות מרשימת השיקים המסורבים באופן אוטומטי, עבור כלל לקוחות הבנק.
 • לטיפול בשיק שסורב בין התאריכים: 21.1.24-1.11.23, פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111* או לבנקאים בסניף.
  לפרטים ובירור זכאות >


לתשומת ליבכם:

 • פטור מעמלות – הלקוחות הזכאים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל. עמלות הבנק הכלולות בפטור מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן בחלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2- מידע הודעות והתראות, חלק 3- אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9- עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק. לתשומת לבך - ביחס לחלק מן העמלות הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.

 • לקוחות מקבוצות האוכלוסייה הזכאיות להצעה -מקום מגורי הלקוח או בית העסק, נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.

 • אוכלוסיית המפונים מביתם - אזור המגורים נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.

 • קירבה ראשונה לנפגעים, חטופים ונעדרים ומשרתי מילואים ומגויסי צו 8 - על בסיס הצהרת לקוח, באופן שיפורסם על ידי הבנק.

 • משכנתא - בהתייחס לדירה ראשונה או משפרי דיור.

 • לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך הפיגור שכבר קיים בהלוואה.

 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי.

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.