לוגו בנק דיסקונט

הקלות ללקוחות שנפגעו מהשלכות המלחמה

במסגרת הסיוע ללקוחותינו, בהתמודדות עם המצב, אנו מאמצים את מתווה בנק ישראל המעודכן, לטובת אלו שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה. ההקלות, במסגרת המתווה המעודכן, יחולו במשך שלושה חודשים - החל מה-1.7.24 ועד ה-30.9.24.
מתווה דיסקונט

לקוחות זכאים ופירוט ההקלות:

1. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • פטור מעמלות מסוימות ללקוח יחיד/תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי/עסק קטן/עסק גדול (בעל מחזור פעילות שנתי של עד 10 מליון ₪), או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

2. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של 7 ק"מ עד 30 ק"מ מרצועת עזה

 • פטור מעמלות מסוימות ללקוח יחיד/תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי/עסק קטן/עסק גדול (בעל מחזור פעילות שנתי של עד 10 מליון ₪), או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

3. לקוחות, או עסקים, שפונו על ידי גורם רשמי, או מתגוררים/ממוקמים באחד מהיישובים שהתקבלה החלטת ממשלה לפנותם וטרם פונו בפועל (לפי רשימות שמפורסמות על ידי בנק ישראל)

 • פטור מעמלות מסוימות ללקוח יחיד/תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי/עסק קטן/עסק גדול (בעל מחזור פעילות שנתי של עד 10 מליון ₪), או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

4. לקוחות בעלי.ות קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) לחללי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים

 • פטור מעמלות מסוימות ללקוח יחיד/תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי/עסק קטן/עסק גדול (בעל מחזור פעילות שנתי של עד 10 מליון ₪), או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

5. חשבונות של חטופים או נעדרים
פטור מתשלומי ריבית ועמלות בחשבון העו"ש.

6. נפגעי משתתפי מסיבת נובה/פסייאדק/מידברן (בכפוף להמצאת אסמכתא מביטוח לאומי)

 • פטור מעמלות מסוימות, ללקוח יחיד (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי, או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

7. לקוחות המשרתים במילואים ומגויסי צו 8 (שקיבלו מענק מילואים עד ל-30.9.24), או חיילי מילואים שאושפזו (7 ימים לפחות) בשל פציעה במלחמה (בכפוף להמצאת אסמכתא)

 • פטור מעמלות מסוימות ללקוח יחיד/תאגיד-עסק קטן (ראו פירוט מטה).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש – עד 10,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון פרטי / עד 30,000 ₪ ליחיד, המנהל חשבון עסקי/עסק קטן/עסק גדול (בעל מחזור פעילות שנתי של עד 10 מליון ₪), או עד לסכום המסגרת המאושרת, לפי הנמוך מביניהם (ראו פירוט מטה).
 • דחית תשלומי המשכנתאות וההלוואות, הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

איך מגישים בקשה להקלות?

כבר ביצעת דחיית תשלומים למשך 9 חודשים, במסגרת המתווה? אפשר להגיש בקשת דחייה של 3 חודשים נוספים, בהתאם למתווה המעודכן דרך התכתבות באפליקציית הבנק או בטל.6111* | 03-9439111

להגשת בקשה עבור צד ג'

להגשת בקשה עבור צד ג'

מוקד חירום: 9658*
 למתקשרים מחו"ל: 8057000 - 076
שעות פעילות: ראשון עד חמישי: 9:00-17:00
שישי: 9:00-13:00

פנייה למוקד טלפוני

סיוע נוסף ללקוחות המתגוררים בדרום וביישובים שפונו בצפון:
הקלות בספירת שיקים ללא כיסוי 

בהתאם לתקנות שפורסמו בנושא גריעת שיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי, מבין השיקים המסורבים, בכל הקשור להגבלת החשבון, יחולו ההקלות הבאות:

 • שיק שסורב בין התאריכים: 7.10.23-31.10.23, יגרע אוטומטית לצמיתות, מרשימת השיקים המסורבים, עבור כלל לקוחות הבנק.
 • לטיפול בשיק שסורב בין התאריכים: 1.11.23-21.1.24, פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111* או לבנקאים בסניף.

  לפרטים ובירור זכאות >


לתשומת ליבכם:

 • המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו, יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-1.7.24 ועד ה-30.9.24.

 • ההקלה בריבית על המינוס תחול החל מ-30.6.24 ועד ה-29.9.24.

 • פטור מעמלות – הלקוחות הזכאים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל. עמלות הבנק הכלולות בפטור מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן בחלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2- מידע הודעות והתראות, חלק 3- אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9- עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק. לתשומת לבך: ביחס לחלק מן העמלות הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.

 • לקוחות מקבוצות האוכלוסייה הזכאיות להצעה -מקום מגורי הלקוח או בית העסק, נקבע בהתאם לרשימות שהועברו/פורסמו מבנק ישראל.

 • ישובים מפונים/שהתקבלה החלטה לפנותם - בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.

 • משכנתא - בהתייחס לדירה ראשונה או משפרי דיור.

 • לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך הפיגור שכבר קיים בהלוואה.

 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי.

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 • לא תתאפשר דחיית הלוואה ו/או משכנתא מעבר ל-9 חודשים, במצטבר. כדי לבחון דחייה נוספת, מומלץ לפנות לסניף או בטלפון: 6111* | 03-9439111.