לוגו בנק דיסקונט

עוזרים לכם עם תשלומי המשכנתא

בימים אלה, בשל המצב הביטחוני והשלכותיו, ובהתאם למתווה בנק ישראל, נערכנו עם סדרת הקלות והטבות שיקלו על לקוחות, בעלי משכנתא בדיסקונט.
עוזרים לכם עם תשלומי המשכנתא

הקלות בתשלומי המשכנתא ללקוחות שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני

לקוחות העומדים בתנאי המתווה ומוגדרים "מעגל ראשון" יכולים להגיש בקשה לדחיית 3 תשלומים חודשיים של קרן וריבית, אשר ישולמו על דרך של העמדת הלוואה בגובה התשלומים הנדחים, הלוואה ללא ריבית והצמדה לתקופה של 5 שנים וללא החזרים בשנה הראשונה (כפוף לכך שתקופת ההלוואה המקורית עולה על 60 חודשים) וזאת ללא צורך בהגעה לסניף.
ככל שתקופת ההלוואה הינה 60 חודשים ומטה, דחיית ההחזרים תבוצע על דרך של דחיית התשלומים לתום תקופת הלוואה – תוקם הלוואה חדשה ללא ריבית והצמדה כאשר בתקופה הראשונה לא ישולמו החזרים חודשיים ובתום תקופה מקורית ישולמו התשלומים הנדחים.

המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו, יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-01.04.24 ועד ה 30.06.24.

מי זכאי למתווה "מעגל ראשון"?

המתווה העדכני לאוכלוסיית מעגל ראשון יחול על לקוחות אשר עומדים באחד מהתנאים הבאים:

1. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה*

2. לקוחות או עסקים שפונו על ידי גורם רשמי או מתגוררים/ ממוקמים באחד מהיישובים שהתקבלה החלטת ממשלה לפנותם וטרם פונו בפועל*

3. לקוחות בעלי.ות קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) לחללי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים**

4. לקוחות המשרתים במילואים ומגויסי צו 8 או מגוייסי צו 8 שנפצעו ואושפזו מעל 7 ימים וקיבלו מענק מילואים בחשבון עד ליום 29.2.24.

5. נפגעי משתתפי מסיבת "נובה" ברעים/ פסייאדק/ מידברן**

לרשימת יישובים המוגדרים במתווה בנק ישראל >


איך מקבלים מידע לגבי שיוך לקבוצת אוכלוסייה?

*בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנקים.
**לפי פנייה והצהרת לקוח.

איך המתווה יכול לסייע?

לקוחות, שעונים על הקריטריונים של המתווה, זכאים לקבל דחייה בתשלום ההלוואה לתקופה של 3 חודשים, לפי בחירת הלקוח, ללא עלות ריבית בגין סכום הדחייה.

מי זכאי למתווה "מעגל שני"?

יתר הלקוחות (מעגל שני), זכאים לבקש דחייה של תשלום ההלוואה על פי הנהוג בבנק:
דחייה מלאה של קרן וריבית עד 3 חודשים (עם או בלי הארכת תקופה).
דחייה חלקית של קרן ההלוואה ותשלום ריבית שוטפת עד 3 חודשים (עם או בלי הארכת תקופה) - החיובים הנדחים יצברו ריבית (והצמדה ככל שמדובר בהלוואה צמודה) ככל שיפרסו על פני יתרת התקופה או בגין התקופה המוארכת. במקרה של פריסת התשלומים הנדחים על פני יתרת תקופת ההלוואה, גובה ההחזר החודשי יגדל ביחס לזה הקיים טרם ביצוע הדחייה.

איך מגישים בקשה?

אוכלוסיית מעגל ראשון:
הגשת בקשה באפליקציה/באתר >
מילוי פרטים בטופס מקוון בתחתית העמוד >
פנייה למוקד משכנתאות: 2009*

אוכלוסיית מעגל שני:
הגשת בקשה באפליקציה/באתר >
מילוי
טופס דחיית תשלומי משכנתא >
שליחתו לדוא"ל: Change.mashkanta@dbank.co.il
או לפקס: 076-8890646 
פנייה למוקד משכנתאות: 2009*


לתשומת ליבכם:

 • הגשת הבקשה וביצוע הדחייה אינם כרוכים בעמלה.

 • הוראות המתווה ("מעגל ראשון ושני") יהיו בתוקף החל מ-1.4.24 עד ל-30.6.24, לפחות. 

 • בהלוואת גישור דחיית התשלומים תבוצע עד שלושה חודשים בלבד.

 • לקוחות הזכאים להקלות בהתאם למגורים ("מעגל ראשון") - אזור המגורים נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.

 • ככל שאחד מהלווים אינו יכול לחתום על טופס הבקשה, בשל שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, מובהר כי עצם הגשת הבקשה על ידי אחד מהלווים, תחשב הצהרה מטעמו כי הפעולה נעשית בהסכמת ובידיעת כלל הלווים. 

 • החיובים הנדחים ל"מעגל השני" יפרסו בהתאם לבחירת הלקוח, ליתרת התקופה, או על דרך של הארכת תקופה.

  בפריסה על פני יתרת תקופת - ההלוואה התשלומים הנדחים יצברו ריבית (והצמדה ככל שמדובר בהלוואה צמודה). המשמעות היא שההחזר החודשי לאחר תום תקופת הדחייה יגדל ביחס לזה שהיה טרם ביצוע הדחייה.

  בדחיית תשלומים על דרך של הארכת תקופת ההלוואה - יתווספו לתשלומים הנדחים ריבית (והצמדה ככל שמדובר בהלוואה צמודה) לאורך כל התקופה לרבות התקופה המוארכת.

 • ללקוחות הנכללים ב"מעגל השני", דחיית ההחזרים תבוצע בהתאם לריבית המקורית שנקבעה במפרטי ההלוואה וללא חיוב בעמלה.

 • לוח סילוקין עדכני ישלח לכתובת הלקוח, שזכאי להגיש בקשה לביטול הדחייה במהלך 60 ימים ממועד ביצועה, ללא חיוב בעמלה. במקרה של ביטול הדחייה, יידרש הלקוח לשלם את התשלומים החסרים בהתאם.

 • לקוח שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.

 • ביצוע פעולת דחיית התשלומים כפופה לאישור ולשיקול דעת הבנק וכפופה למגבלות טכניות ככל שקיימות בבנק.

 • לתנאים משפטיים והבהרות בנושא דחיית משכנתאות >

 • לצפייה בשאלות ותשובות שימושיות >

 • לאתר בנק ישראל

בעלי המשכנתא בדיסקונט, אנחנו כאן בשבילכם

שדות מסומנים ב* שדות חובה

דברו איתנו

סטאטוס לקוח

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים

כל הפניות שישלחו עד שעה 12:00 יטופלו באותו יום עסקים