חבר מביא חבר
מגייסים חיילים לדיסקונט
ומרוויחים יותר!

יש לך חברים חיילים בסדיר או בשירות לאומי?
כדאי להמליץ להם להצטרף לדיסקונט ולהרוויח.
כל מה שצריך לעשות זה להפיק באפליקציה קוד קופון אישי ולשתף אותו עם חברים חיילים.
על כל חבר או חברה שיצטרפו בזכותך ויעמדו בתנאי המבצע, נעניק לך 200 ₪ ולהם - 300 ₪ מתנת הצטרפות & חבילת הטבות שווה בפתיחת חשבון.
חבר מביא חבר

איך ממליצים?

מפיקים באפליקציית דיסקונט
קוד קופון אישי

מפיקים באפליקציית דיסקונט קוד קופון אישי

>
משתפים אותו עם חבר.ה בסדיר,
או בשירות לאומי

משתפים אותו עם חבר.ה בסדיר, או בשירות לאומי

>
מקבלים 200 ₪ מענק
לכל חבר.ה שיצטרפו

מקבלים 200 ₪ מענק לכל חבר.ה שיצטרפו

בהתאם לתנאים

מוכנים? כאן ממליצים 》

מה החברים צריכים לעשות כדי לקבל את כל הטוב הזה?

לפתוח חשבון באפליקציית דיסקונט, להזין את קוד הקופון, לעמוד *בתנאי המבצע וליהנות מחבילת הטבות ופטורים:

מענק בפתיחת חשבון 300 ₪

300 ₪ *מענק חבר מביא חבר

פטור מעמלות בחשבון העו"ש

פטור מעמלות עו"ש עיקריות

פטור מדמי כרטיס אשראי

פטור מדמי כרטיס אשראי

שנפתח חשבון?

אפשר לפתוח חשבון באפליקציה, 24/7, זה פשוט וקל!

כל מה שצריך זה להוריד את אפליקציית דיסקונט לנייד, תעודת זהות ביד וכמה דקות פנויות *חשבון יחיד, מגיל 16

רוצה להצטרף? נשאר רק למלא פרטים

שדות מסומנים ב* שדות חובה

דברו איתנו

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים

לתקנון המבצע >

כדאי לדעת:

 • אי עמידה בפירעון הלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • *מענק חבר מביא חבר - ינתן ללקוחות חדשים, הפותחים חשבון באפליקציה של דיסקונט במהלך תקופת המבצע ובכפוף להעברת משכורת מת"ש חובה, או הפעלת כרטיס אשראי בנקאי* ראשון, בתוך 3 חודשים ממועד פתיחת החשבון ("תנאי הזכאות").
 • כרטיס אשראי בנקאי - כרטיס אשראי שהונפק על ידי בנק דיסקונט, בחשבון המצטרף למבצע (כרטיס לחיוב מיידי אינו מוגדר ככרטיס אשראי).
 • התנאים וההטבות המפורטים, הם ביחס לתעריפון הבנק ללקוחות יחידים או לעסק קטן, כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת. יתר סכומי ושיעורי העמלות ייגבו בהתאם לקבוע בתעריפון זה, כפי שיהיה מעת לעת ולתנאי חשבון הלקוחות. אפשר לצפות בתעריפון הבנק באפליקציה, באתר הבנק, או לקבלו בסניפי הבנק.
 • סיווג הלקוחות לפלחים, או לקבוצות וכן התנאים וההטבות, הם בהתאם לקריטריונים ולנהלים הנקבעים בבנק מעת לעת. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנותם (כולם או חלקם) ואף לבטלם, בכפוף למתן הודעה, כנדרש לפי הדין.

  מענק חבר מביא חבר
 • מענק חבר מביא חבר ינתן לחיילים בשירות סדיר, בשירות לאומי, במכינה קדם צבאית, או בשנת שירות.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסום זה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 • מענק חבר מביא חבר יינתן רק בפתיחת חשבון פרטי, יחיד, תושב ישראל.
 • הזכאות למענק חבר מביא חבר,  מותנית בהזנת קוד הקופון במקום המיועד לכך בתהליך פתיחת החשבון באפליקציה.
 • לקוח הבנק, שהפיק עבורך את הקופון ושלח לך אותו, יידע אם עמדת בתנאי המבצע ויהיה זכאי גם הוא למענק חבר מביא חבר.
 • המבצע מוגבל בזמן. מענק חבר מביא חבר יינתן רק בגין חשבון שייפתח עד לתאריך המצוין בקוד הקופון.
 • זכאותך למענק חבר מביא חבר, תיבדק במשך 3 חודשים מפתיחת החשבון. אם עמדת בתנאי המבצע, מענק חבר מביא חבר יכנס לחשבונך בתוך 30 יום מתום החודש, בו התקיימו בחשבון תנאי הזכאות.
 • ככל שלא יתקיימו תנאי הזכאות במהלך 3 חודשים מפתיחת החשבון, הזכאות לקבלת מענק חבר מביא חבר תבוטל.
 • הבנק רשאי להגביל את מספר הפעמים שניתן ליהנות מהמענק חבר מביא חבר ו/או לשנות את התנאים, ו/או לשנות את תקנון המבצע ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ע"פ שיקול דעתו.


  בנק דיסקונט לישראל בע"מ
  דיסקונט 1, ראשון לציון
ספרו לי עוד