לוגו בנק דיסקונט

השיק שהפקדת באפליקציה - חזר מה עושים?

ריכזנו עבורך את כל הסיבות שבגללן שיק חוזר. צירפנו לכל סיבה הסבר על מהות הבעיה, איך ניתן לטפל בה ולהפקיד את השיק מחדש. *תיתכן יותר מסיבת החזרה אחת לשיק. פירוט מלא של הסיבות אפשר למצוא בתנועת החזרת השיק, באפליקציה או באתר.

סיבות להחזרת שיק

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולהסדיר את הנושא. לאחר מכן אפשר להפקיד שוב את השיק.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולהסדיר את הנושא. לאחר מכן אפשר להפקיד שוב את השיק.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולהסדיר את הנושא.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

לצערנו, במקרה שאחד מבעלי החשבון נפטר, אין אפשרות לפרוע את השיק.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

לפרטים נוספים אפשר לפנות לסניף, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

 

מומלץ לפנות לבעל השיק ולבקש להסדיר את הנושא. אם בעל השיק יבטל את הוראת הביטול, יהיה אפשר להפקיד את השיק מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי

לפרטים נוספים אפשר לפנות לסניף, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

 

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולהסדיר את הנושא, או לבקש מבעל/ת השיק שיאשר או תאשר לבנק שבו מתנהל החשבון, לכבד את השיק כפי שהוא. לאחר מכן יהיה אפשר להפקידו מחדש.

כמו כן, באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

כדאי לפנות לנותן או לנותנת השיק ולהסדיר את הנושא. לאחר שהפנקס יאושר, יהיה אפשר להפקיד את השיק מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק ולהסדיר את הנושא מול הבנק שבו מתנהל החשבון. לאחר פתרון הבעיה, יתאפשר להפקיד את השיק מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק ולבקש שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק להוספת חתימה, ולהפקידו מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק לתיקון הטעות ולהוספת חתימה ליד התיקון. לאחר מכן אפשר יהיה להפקיד את השיק מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק בבקשה לקבל שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

יש לך כמה אפשרויות:
- להמתין לתאריך הכתוב על השיק ולהפקידו מחדש
- לבקש מנותן/ת השיק לתקן את התאריך (כולל חתימה ליד התיקון) ולהפקיד אותו שוב
- להפקיד אותו כשיק דחוי בכספומט או בסניף (ולשלם עמלת שיק דחוי, בהתאם לתעריפון הבנק)

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

אפשר להוסיף את הפרטים שלך בגב השיק ולהפקידו מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

אנחנו מטפלים בנושא ונדאג שהשיק יופקד מחדש, בתיאום איתך.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

אפשר להפקיד את השיק מחדש לאחר הוספת חתימת בעל/ת השיק ליד התיקון.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

יש להוסיף את שם המוטב על גבי השיק ולהפקידו שוב.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולבקש להסדיר את הנושא.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ להפקיד שוב את השיק ולשים לב לפרטים שמוזנים בתהליך ההפקדה באפליקציה.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולבקש להסדיר את התשלום באופן אחר, או לטפל בהסרת העיקול כדי שיהיה אפשר להפקיד את השיק מחדש (כל עוד לא עברו 6 חודשים מהתאריך הנקוב בשיק).

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

אין אפשרות להפקיד את השיק בעקבות צו שיפוטי שקיים בחשבונות של נותן/ת השיק. למידע נוסף ולבירורים מומלץ לפנות לסניף שלך.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

השיק לא סחיר - בוצע בו שינוי אסור (אסור לבצע שינויים בשיק, למעט שינוי תאריך ו/או סכום).

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולקבל שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק ולקבל שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק, להסדיר את הנושא ולהפקידו מחדש.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

לפרטים נוספים לגבי אופן הטיפול, מומלץ לפנות לסניף, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

בהתאם לחוק צמצום השימוש במזומנים, אין אפשרות להסב יותר מפעם אחת שיק שסכומו עולה על 10,000 ₪.

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק בבקשה לקבל שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק בבקשה לקבל שיק חלופי או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

השם שלך לא מופיע על גב השיק, שהוסב על שמך ולכן הוחזר.

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק בבקשה לקבל שיק חלופי או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. האישור הזה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

אנחנו מטפלים בבעיה ובסיומה השיק יופקד בשנית. לאחר ההפקדה תישלח אליך הודעת sms.

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק בבקשה להסדרת הנושא.

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. זה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.

 

באפשרותך לקבל אישור על כך שהשיק לא כובד, באתר הבנק או בסניף. זה נקרא פלט שיק והוא משמש כראיה שהשיק לא כובד ומחליף את השיק הפיזי בהליך משפטי.