חיסכון והשקעות

פקדונות קלאסיים

פקדונות שמשתבחים עם הזמן

הכלכלה מתבססת על עקרונות קבועים, ולכן ישנם אפיקי השקעה שלעולם יישארו רלוונטיים. 
 
מדד, מטבע חוץ, ריבית קבועה וריבית משתנה הם מונחים שמוכרים לכולנו כאשר אנו באים במגע עם העולם הפיננסי והבנקאי. 
 
 
 
 
 
 
להסבר על מיסוי תוכניות חיסכון ופקדונות לחצו כאן