הקלות ללקוחות שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני
במסגרת הסיוע ללקוחותינו, בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", אנו מאמצים את מתווה בנק ישראל.
אנחנו בדיסקונט בחרנו להרחיב את מתווה בנק ישראל, עם צעדים יוצאי דופן ולהעניק פטור מלא מתשלומי משכנתא ל-6 חודשים ללקוחות תושבי העוטף, באופן אוטומטי וללא צורך בפנייה לבנק. בנוסף, נאריך את תקופת המתווה מ-3 חודשים ל-6 חודשים, לטובת לקוחות שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני. 

לרשימת היישובים המוגדרים במתווה בנק ישראל >  
 

קבוצות הלקוחות הזכאיות וההקלות הזמינות להן, החל מ-1.11.23:

1. לקוחות המתגוררים, או בעלי עסקים הממוקמים, במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, זכאים ל:

 • ויתור על תשלומי המשכנתא למשך 6 חודשים - ה​לקוחות פטורים אוטומטית מתשלומי נובמבר 23 עד אפריל 24.
 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן. (ראו פירוט מלא מטה)
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • דחיית תשלומי הלוואות, הקיימות בחשבון הלקוח.ה, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית, לפי הפירוט:
  הלוואות משקי בית - דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 100,000 ₪.
  הלוואות עסקים (בעלי מחזור הכנסות של עד 25 מ' ₪) - דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 2,000,000 ₪.   

2. לקוחות המתגוררים, או בעלי עסקים הממוקמים, במרחק של 7 ק"מ עד 30 ק"מ מרצועת עזה, זכאים ל:

 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן. (ראו פירוט מלא מטה)
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית. 

3. לקוחות שפונו מביתם על ידי גורם רשמי, זכאים ל:

 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן. (ראו פירוט מלא מטה)
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית. 

4. לקוחות בעלי.ות קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) לחללי המלחמה או לחטופים או לנעדרים, זכאים ל:

 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן. (ראו פירוט מלא מטה)
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו"ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית. 

5. לקוחות המשרתים במילואים ומגויסי צו 8 זכאים ל: 

 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן. (ראו פירוט מלא מטה)
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

לקוחות הזכאים להקלות - צרו איתנו קשר בדרך המתאימה לכם:  

 • לקוחות שמנהלים את החשבון באפליקציה או באתר - הקליקו להגשת בקשה להקלות  
   
 • לקוחות שאינם מנהלים את החשבון באפליקציה או באתר ו/או לקוחות עסקיים  הקליקו להגשת בקשה להקלות בטופס מקוון >
   
 • לקוחות שאינם מנהלים את החשבון באפליקציה או באתר ומבקשים דחייה בתשלומי משכנתא  
   
 • לקוחות שמעוניינים להגיש בקשה עבור צד ג' - פתחנו עבורכם מוקד חירום בטלפון: 9658* | למתקשרים מחו"ל: 8057000 - 076 |
  המוקד פעיל בראשון עד חמישי מ-9:00 עד 17:00 ובשישי מ-9:00 עד 13:00 
    
   

סיוע נוסף ללקוחות המתגוררים בקו העימות בדרום וביישובים שפונו בצפון:
הלוואה ללא ריבית, עד 24 אלף ₪, למשקי בית ולעסקים - לפרטים התקשרו לבנקאים שלנו במוקד 6111*

 • הלוואה בסכום מקסימאלי של 24 אלף ₪ ועד 24 תשלומים
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • תוקף ההטבה: עד לתאריך 9.11.23
 • כפוף לתנאי הבנק

הקלות בספירת שיקים ללא כיסוי - לפרטים התקשרו לבנקאים שלנו במוקד 6111*
בהתאם לתקנות מקלות, שיקים ללא כיסוי, לא יספרו לעניין להגבלת החשבון, עבור לקוחות מקבוצות אוכלוסיות, העונות לקריטריונים ושזכאיות להקלות.

 • שיק שסורב בין התאריכים: 31.10.23-7.10.23 - יגרע לצמיתות מרשימת השיקים המסורבים באופן אוטומטי, עבור כלל לקוחות הבנק.
 • לטיפול בשיק שסורב בין התאריכים: 30.11.23-1.11.23 - פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111*, או לבנקאים בסניף.
  לפרטים ובירור זכאות >
    
   

דחיית תשלומים בהתאם לחוק דחיית מועדים
במקביל למתווה הסיוע של בנק ישראל, חל גם חוק דחיית מועדים.  חוק המאפשר ללקוחות, הנמנים עם קבוצות האוכלוסייה המוגדרות בחוק ושזכאיות לכך, ליזום פניה לבנק ולבקש דחייה של 60 יום, או דחייה עד ה-31.12.23 (לפי המוקדם מבניהם), במועדי חיוב של שירותים מסוימים.
בהתאם לחוק ובכפוף לתנאיו -
לקריאת תזכיר החוק >  לפרטים התקשרו לבנקאים שלנו במוקד 6111*


למידע על הקלות לכלל לקוחות הבנק >

להקלות וסיוע לבעלי עסקים קטנים > 

 

בתקווה לימים שלווים יותר,
דיסקונט 

 

לתשומת ליבכם:

 • פטור מעמלות  – הלקוחות הזכאים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל. עמלות הבנק הכלולות בפטור מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן בחלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2- מידע הודעות והתראות, חלק 3- אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9- עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק. לתשומת לבך - ביחס לחלק מן העמלות הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.
 • לקוחות מקבוצות האוכלוסייה הזכאיות להצעה -מקום מגורי הלקוח או בית העסק, נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.
 • אוכלוסיית המפונים מביתם - אזור המגורים נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל. 
 • קירבה ראשונה לנפגעים, חטופים ונעדרים  ומשרתי מילואים ומגויסי צו 8 - על בסיס הצהרת לקוח, באופן שיפורסם על ידי הבנק.
 • משכנתא = בהתייחס לדירה ראשונה או משפרי דיור.
 • לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך הפיגור שכבר קיים בהלוואה.
 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.