קבוצת דיסקונט

ארכיון דוחות כספיים

דוחות כספיים לשנת 2010

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2010

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2010

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2010

דוחות כספיים לשנת 2009

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2009

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2009

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2009

דוחות כספיים לשנת 2008

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2008

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2008

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2008

דוחות כספיים לשנת 2007

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2007

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2007

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2007

דוחות כספיים לשנת 2006

הודעה לעיתונות

דוח הדירקטוריון

דוח דירקטוריון והנהלה

סקירת הנהלה