קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2014

דוחות כספיים לשנת 2014

הדוחות הכספיים

גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2014

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2014

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2014