קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2013

דוחות כספיים לשנת 2013

הדוחות הכספיים

גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל

מסמך עקרונות לביזור גרעין שליטה בבנק

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2013

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2013

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2013