קבוצת דיסקונט

דוחות כספיים 2012

דוחות כספיים לשנת 2012

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2012

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2012

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2012