הלוואת המאה: עד 100,000 ש"ח ועד 80 תשלומים

לכל מטרה

יש את הלוואת המאה

עד 100,000 ש"ח
ועד 80 תשלומים

 

הלוואה בריבית משתנה על בסיס הפריים
או הלוואה בריבית קבועה

 

להלוואות נוספות >>

 
* תוקף ההלוואה: עד 31/03/17, סכום ההלוואה וריבית ההלוואה בהתאם
לפעילות הלקוח בבנק, האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי,
בטחונות בכפוף לנוהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף, ט.ל.ח

לפרטים נוספים

test

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test2
לקוח של הבנק? *