מידע כללי

מהות הרפורמה

הרפורמה בעמלות: חשבון עובר ושב

מתחילת יולי ייגבו 2 עמלות בלבד בעבור הפעולות השוטפות בחשבון העו"ש:

  • עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין פעולות עו"ש המבוצעות על ידכם באופן עצמאי, דרך ערוץ אוטומטי:אינטרנט, מענה טלפוני ממוחשב, משוב, כספומט וגם בגין פעולות המבוצעות בחשבון ללא מעורבות דיסקונטאי כמו הוראות קבע, זיכוי משכורת, חיוב כרטיס אשראי ועוד.

  • עמלת פעולה על ידי פקיד בגין פעולות בעו"ש המבוצעות על ידי הדיסקונטאי בסניף, בטלבנק שירות אישי ובאלתור.

 

הרפורמה בעמלות: מסגרת האשראי ליחידים, הלוואות וכרטיסי אשראי

הרפורמה בעמלות: מסגרת האשראי ליחידים

  • תבוטל עמלת עריכת מסמכים (שהיתה בגובה של עשרות עד מאות שקלים חדשים).

  • עמלת הקצאת אשראי תיגבה מלקוחות שלא ניצלו כלל את מסגרת האשראי שהוקצתה להם לבקשתם.

  • בניצול חלקי של מסגרת האשראי - החשבון יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן.

 

הרפורמה בעמלות: הלוואות

  • תבוטל עמלת עריכת מסמכים בהלוואות (שאינן לדיור) עד לסכום של 50,000 ש"ח. בהלוואות מעל סכום זה תיקבע עמלה כשיעור מסכום ההלוואה (עם מגבלות מינימום ומקסימום).

 

הרפורמה בעמלות: כרטיסי אשראי

  • עד כה נגבו מספר רב של עמלות, דמי ניהול/דמי חבר - הגבלת אחריות, מיולי תגבה עמלה אחת בלבד: "דמי כרטיס חודשיים".

 

הרפורמה בעמלות מאפשרת לכם לדעת, להשוות ולהחליט

מהות הרפורמה:

  • צמצום מספר העמלות - מספר העמלות צומצם לשליש בקירוב, על ידי איחוד עמלות וביטולן

  • שמות אחידים לשירותים

  • תעריפונים מצומצמים - עלויותיהם של השירותים הבנקאיים השכיחים ירוכזו בתעריפונים מצומצמים בשלושה תחומים: חשבון עו"ש, משכנתאות, כרטיסי אשראי.