לוגו בנק דיסקונט

טיפול בחשבון בנק של בן/ת משפחה שנפטר/ה

ההתמודדות עם נושאים פיננסיים בזמן אבל היא לא פשוטה בכלל. מאחר והצורך בטיפול בכספי הנפטר חשוב, אנחנו נדאג ללוות אתכם ולסייע לאורך התקופה המאתגרת, ככל שיידרש.

ריכזנו את המידע שיעזור לכם בהתנהלות הבנקאית:

1.חשוב לטפל בקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה:
- במידה וצו הירושה, או צו קיום הצוואה, ניתן על ידי רשם הירושה, בתי הדין הרבניים, השרעיים (לאחר יום 1.12.2021) או הדרוזיים (לאחר יום 1.12.2021), אין צורך להציג בפני הבנק את הצו. הוא יופק באופן עצמאי על ידי הבנק.
- במידה וצו הירושה או צו קיום הצוואה ניתן על ידי בית משפט, או כל בית דין דתי אחר, או קודם למועדים אלו, נבקש מכם להציג לבנק את הצו במקור, או בעותק חתום "נאמן למקור".

2.לאחר קבלת אחד מהצווים, הבנק נדרש לזהות את היורשים שהוגדרו בצו הרלוונטי ולקבל את הוראותיהם לחלוקת העיזבון בטופס הוראות יורש לפעולות בחשבון המנוח/ה. יורשים המתגוררים בחו"ל ואין להם חשבון בדיסקונט, יכולים לתת את ההוראות הכתובות ולחתום על טופס הוראות יורש לפעולות בחשבון המנוח/ה, בפני קונסול ישראלי, או נוטריון, שיטביע חותמת "אפוסטיל", כמקובל. יורשים המתגוררים בחו"ל, בעלי חשבון בדיסקונט, יכולים לפעול מול הבנק, בהתאם לתחומי הפעילות המוגדרים להם בחשבון. הקליקו למילוי הטופס בעברית >> הקליקו למילוי הטופס באנגלית >>

3.יורשים שהינם לקוחות הבנק יכולים לפנות לסניף בו מתנהל חשבון המנוח/ה באמצעות פניה לטלבנק 6111* או 03-9439111 ויתכן שלא יצטרכו להגיע פיזית לסניף.
שותפים בחשבון המנוח/ה יכולים, בנוסף, לפנות לסניפם במייל/טלפונית, בהתאם לערוצי הפעילות המוגדרים להם.

4.במידה ונדרשת הגעתם הפיזית של מספר יורשים, חשוב לדעת, שאין צורך שכולם יגיעו לאותו הסניף ובאותו הזמן וניתן יהיה לתאם את הפגישות, לנוחיותכם, באחד מסניפינו, הפרוסים ברחבי הארץ ובמועדים שונים. במידה ויתאפשר לכם להגיע יחד לפגישה אחת באותו הסניף, אנו ממליצים לעשות זאת, על מנת לייעל את התהליך.
בכל מקרה, יש לתאם מראש, מול הסניף בו מתנהל חשבון המנוח/ה, את אופן החתימה על המסמכים, ע"י פניה לטלבנק 6111* או 03-9439111.

  • חשוב לדעת, גם במצב שבו עדיין אין צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן לפנות לסניף בו מתנהל חשבון המנוח/ה ולהגיש בקשה, בחתימה על טופס "כבוד אחרון", על מנת לשלם את הוצאות הכבוד האחרון עבור יקיריכם (שימו לב, בחשבון משותף עם אריכות ימים, נדרשת גם הסכמת השותף). הקליקו למילוי הטופס
  • נבקשכם להציג לבנק קבלות, או חשבוניות, המעידות על מטרת התשלום, או שהתשלום יבוצע ישירות מחשבון הבנק של המנוח/ה אל ספק השירות (ככל הניתן).

במידה ובחשבון המשותף ישנו סעיף 'אריכות ימים', השותף השני יכול להמשיך ולפעול בחשבון, באופן שגרתי ושוטף, גם לאחר מותו של אחד השותפים, כפי שהיה נהוג בחשבון טרם הפטירה. זאת עד לקבלת צו ירושה/צו קיום צוואה.
יחד עם זאת, יבוצעו בחשבון מספר פעולות:

  • שירותים הרשומים ע"ש הנפטר יבוטלו: כרטיסי האשראי, כולל הוראות קבע על הכרטיס (אם ישנן), הרשאות דוא"ל, טלבנק וערוצים דיגיטליים - באפליקציה ובאתר (ככל שישנם כרטיסים השייכים לשותף הנותר בחיים, כרטיסים אלו ימשיכו לפעול כרגיל).
  • לא יכובדו שיקים עם חתימת הנפטר.
  • במידה והנפטר זכאי לפיצויים (רנטה), יתכן שהם יופסקו ואף יושבו למעביר, בכפוף להחלטת המוסד המשלם ו/או לשיקול דעתו של הבנק.

במידה ולא קיים בחשבון סעיף אריכות ימים, השותף הנותר לא יוכל להמשיך ולפעול בחשבונו, עד לקבלת הוראותיהם הכתובות של יורשי המנוח/ה, בהתאם להצגת צו ירושה/צו קיום צוואה וצוואה. יש אפשרות לבדוק אם קיים סעיף אריכות ימים בחשבון ע"י התכתבות עם בנקאי באפליקציה, בשיחה עם בנקאי בטלבנק 6111* / 03-9439111 או בסניף בו מתנהל החשבון.

המידע האמור לעיל נכון בכפוף לחובת הזהירות והנאמנות של הבנק ובכפוף לכל דין.
ט.ל.ח