לוגו בנק דיסקונט

השיק שהפקדת באפליקציה - בוטל מה עושים?

ריכזנו עבורך את כל הסיבות שבגללן שיק מבוטל. צירפנו לכל סיבה הסבר על מהות הבעיה, איך ניתן לטפל בה ולהפקיד את השיק מחדש. *תיתכן יותר מסיבת ביטול אחת לשיק. פירוט מלא של הסיבות אפשר למצוא בתנועת החזרת השיק, באפליקציה או באתר.

סיבות לביטול שיק

ניתן לפנות לנותן/ת השיק ולבקש לקבל שיק אחר במקומו, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

ניתן להוסיף חתימה שלך על גב השיק ולהפקידו מחדש.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

ניתן להפקידו מחדש לאחר השלמת הפרטים החסרים.
בהזדמנות זו כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

עליך לפנות לנותן/ת השיק ולבקש שיק תקין במקומו, או לקבל את כספך באמצעים אחרים (השיק שהפקדת הוסב יותר מפעם אחת ואין להסב יותר מפעם אחת שיק של מעל 10,000 ₪).

ניתן לפנות לנותן/ת השיק ולבקש לקבל שיק תקין במקומו, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניף, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

ניתן לפנות לנותן/ת השיק ולבקש לקבל שיק תקין במקומו, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.

מומלץ להפקיד שוב ולשים לב שהסכום שמזינים זהה לסכום הרשום בשיק.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

מומלץ להוסיף את שם המוטב על גבי השיק ולהפקידו שוב.
בהזדמנות זו כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

יש לבקש מבעל/ת השיק לחתום לצד התיקון ואז להפקידו מחדש.
בהזדמנות זו כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

מומלץ לתקן את החתימה בגב השיק ולהפקידו מחדש.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

ניתן להמתין למועד הכתוב על השיק ואז להפקידו מחדש, או להפקידו כשיק דחוי בכספומט או בסניף (פעולה זו כרוכה בעמלת הפקדת שיק דחוי, בהתאם לתעריפון הבנק).
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

על בעל/ת השיק לתקן את התאריך ולחתום ליד התיקון. לאחר מכן אפשר להפקידו מחדש.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

מומלץ לפנות לבעל/ת השיק לתיקון הטעות ולהוספת חתימה ליד התיקון. לאחר מכן אפשר להפקיד את השיק מחדש.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

ניתן לפנות לבעל/ת השיק ולבקש להסדיר את הנושא.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

מומלץ לפנות לנותן/ת השיק ולקבל שיק חלופי, או לקבל את כספך באמצעים אחרים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניף שלך, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

אפשר להפקיד את השיק במשוב, בכספומט או בסניף.
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

אפשר להפקיד את השיק במשוב, בכספומט או בסניף.
אפשר גם להמתין ליום למחרת ולהפקידו מחדש (סכום ההפקדה במשוב ובכספומט מוגבל לעד חצי מיליון ₪ ובסניפים, ללא הגבלת סכום).

בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי המצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

אפשר להפקיד את השיק במשוב או בכספומט (סכום ההפקדה במשוב ובכספומט מוגבל לעד חצי מיליון ₪ ובסניפים, ללא הגבלת סכום).
בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

כדאי לבדוק שהשיק מולא כראוי, לדוגמא: שהסכום והחתימה תקינים, שמסומן עליו קרוס ו/או למוטב בלבד וכד'.
אחרי שתוקן, אפשר להפקידו מחדש.

לא ניתן להפקיד את השיק, משום שקיימת בעייה שמצריכה הבהרה.
באפשרותך לפנות בנושא לסניף שלך, לטלבנק 6111* או להתכתב עם בנקאי באפליקציה.

מומלץ לצלם את השיק שוב, תוך הקפדה על ההנחיות לצילום באפליקציה ולאחר מכן, להפקידו מחדש.
ניתן גם להפקיד את השיק במשוב, בכספומט או בסניף.

בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.

יש להוסיף על גבי השיק 'למוטב בלבד' וסימון קרוס ולהפקיד מחדש באפליקציה.
ניתן גם להפקיד את השיק במשוב, בכספומט או בסניף.

בהזדמנות זו, כדאי לשים לב שהפרטים הנוספים שעל השיק נכונים - כמו התאריך (שאינו עתידי או שלא חלפה למעלה מחצי שנה מהמצוין בו), התאמה בין הסכום במילים למספרים, חתימה, חתימות על גב השיק וכו'.