לוגו

הלוואה בנקאית לאנשי מילואים

מנהלים עסק ואתם במילואים?

 
במיוחד עבורך הלוואה ללא ריבית לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
עד 24 א' ₪ לעד 24 תשלומים, או עד 48 אלף ₪ לעד 12 תשלומים.

באפשרותך לבחור הלוואה אחת מבין השתיים:
 
  • הלוואה ע"ס 24 א' ₪ לתקופה של 24 חודשים.
  • הלוואה ע"ס 48 א' ₪ ,לתקופה של 12 חודשים.
 
פרטים נוספים אצל הבנקאים בסניפים לאיתור סניפים>>

לתשומת לבכם:

  • האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי
  • מתן האשראי הינו בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • ההלוואה תקפה ללקוחות עסקיים הזכאים בלבד, בכפוף לתנאי הבנק ולפעילות בחשבון
  • הלוואה לא צמודה 
  • תוקף ההטבה עד ל31/07/2024 
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תמיד לשירותכם,
דיסקונט