חיסכון והשקעות

"חיסכון לכל ילד" - תכניות המשך

תכניות חיסכון החל מגיל הפדיון (מגיל 18 ועד גיל 21)

תקופה חדשה הגיעה! עברנו את תקופת הילדות, אנחנו עדיין זוכרים איך התרגשנו כשהם עלו לכיתה א', מסיבת בר/בת המצווה היא זיכרון רחוק וגם רוב מבחני הבגרות כבר מאחורינו.

הגיעה העת לקבל החלטות – לאיזה מסלול ללכת בצבא ואולי בכלל שירות לאומי? ומה עם החיסכון?

החל מגיל 18 רשאי ילדיכם למשוך את כספי החיסכון אך באישורכם בלבד. 

אם תחליטו להמשיך ולחסוך, בהגיע ילדכם לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון מענק נוסף של 500 ₪..

לתשומת לבכם,

 1. לא ניתן להפקיד כספים נוספים בחיסכון - הסכום הנחסך הוא הסכום שנצבר עד עתה.
 2. התוכנית מאפשרת להמשיך את החיסכון הצבור לתקופות של חודש, שנה, שנתיים או שלוש שנים.
 3. במידה ונבחרה תקופה קצובה (חודש, שנה, שנתיים) ניתן יהיה לעבור בין המסלולים באמצעות הודעה באתר הביטוח הלאומי.
 4. במידה ולא תתקבל הוראה לחידוש החיסכון עם הגיע ילדכם לגיל 18 ו/או לא התקבלה הוראה לחידוש לאחר תקופה קצובה יופקדו כספי החיסכון בתנאי ריבית קבועה לא צמודה לתקופת הפקדה מתחדשת בת חודש.
Deposit
שם החיסכון תקופת ההפקדה סכום ההפקדה תנאי ריבית תחנות יציאה
 • על מנת שכספי החיסכון יופקדו לחסכון בבנק דיסקונט , עליך להגיש בקשה באתר הביטוח הלאומי
 • בתוכנית זו יופקדו כספי חיסכון לכל ילד שלא נמשכו עם הגיע הילד לגיל 18
 • ההפקדות החודשיות מביטוח לאומי מסתיימות בגיל 18, לא מתקבלות הפקדות חדשות מלבד הסכום שנצבר
 • במידה ולא נמשכו כספי החיסכון ולא בחר ההורה מסלול ותקופה לחידוש החיסכון, יחדש הבנק את החיסכון לתקופה של חודש כל פעם במסלול ריבית קבועה לא צמודה
 • קרן החיסכון מובטחת בכל מסלול
 • הקרן והריבית ישולמו בתום תקופת החיסכון
 • בגיל 21 יופקד מענק נוסף ע"י הביטוח הלאומי ע"ס 500 ₪, ככל שהילד לא משך את סכום החיסכון הצבור הכולל או חלקו
 • מיסים, היטלים ותשלומי חובה על פי כל דין או הוראה בהם יהיו המפקידים חייבים ינוכה במקור ע"י הבנק