חוק שירותי תשלום

עדכון חוברת "תנאים כלליים" לפתיחת חשבון בבנק וניהולם

החוברת עודכנה והוראותיה יחולו על כלל לקוחות הבנק מיום 25.8.2022

לנוחיותך, מצורפים:

 

לפירוט ההסכמים לניהול חשבון בחוברת "תנאים כלליים"