הקלות והטבות לכלל לקוחות הבנק
בימים קשים אלה, קבוצת דיסקונט כואבת ומזדהה עם משפחות הנרצחים, הפצועים והנעדרים. אנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון וצבא המתנדבים ופועלים כל הזמן, לגיבוש ויישום מהלכים שיכולים לסייע ללקוחותינו.
אישרנו סדרת הקלות באשראי ופתרונות פיננסיים, לכלל לקוחות משקי הבית והעסקים הקטנים, על מנת לסייע בתקופה מאתגרת זו.

 

סיוע לכלל לקוחות הבנק:

דחיית תשלומי הלוואה לתקופה של עד 3 חודשים
להגשת בקשה לדחייה פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111* או לבנקאים בסניף

 • מיועד ללקוחות פרטיים ועסקיים בעלי הלוואה בבנק
 • בכפוף לפעילות בחשבון, לתנאי הבנק ולשיקול דעת הבנק
 • הדחייה אינה כרוכה בעמלות
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

אפשרות למשיכה מפיקדון סגור לתקופה של עד שנה ועד לסכום של 50 אלף ₪, ללא פגיעה בסכום הקרן 
להגשת בקשה למשיכה פנו לבנקאים שלנו במוקד 6111* או לבנקאים בסניף

 • שבירת הפיקדון תבוצע ללא עלות שבירה. השבירה עשויה להיות כרוכה באובדן הריבית הנצברת, עד למועד השבירה. הכל בהתאם לתנאי החיסכון והשבירה
 • משיכה עד סכום של 50 אלף ₪
 •  מוגבל למשיכה אחת ללקוח
 • בפיקדונות שהופקדו לתקופה ארוכה משנה, תיתכן פגיעה בקרן והבקשה תיבחן באופן פרטני  
   

סיוע לבעלי משכנתאות:

אפשרות לדחיית ההחזר החודשי - קרן וריבית, או קרן בלבד, לתקופה של עד 6 חודשים, עם או בלי הארכת תקופה. 


הארכת תוקף אישור עקרוני - לקוחות שמחזיקים בידם אישור עקרוני, עד לתאריך: 12.10, שתוקף הריבית בו טרם פג, הבנק יחדש את תוקף האישור עם אותן ריביות, ל-24 ימים נוספים. 

 

 • ניתן להקפיא הלוואה בפיגור על פי הנחיות שמופיעות במתווה בנק ישראל מיום 15.10.2023
 • כפוף לאישור הבנק ולאחר הגשת טופס בקשה ייעודי, החתום על ידי כל הלווים בהלוואה
 • בהקפאת תשלומים, תתווסף ריבית לתשלומים הנדחים, הנפרסים על פני יתרת תקופת ההלוואה 
 • כפוף לתנאי הבנק 
 • אישור הבקשות נתון לשיקול דעת הבנק 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצעה לפועל

להקלות וסיוע לבעלי עסקים קטנים >

 

תמיד לשירותכם,
דיסקונט