מידע כללי

תעריפון ללקוח יחיד/עסק קטן

תעריפון ללקוח יחיד/עסק קטן - נכון לפברואר 2019

לנוחותכם, תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים

תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים
תעריפונים הקבצים
חלק 1: חשבון עובר ושב  פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש 
חלק 2: מידע, הודעות והתראות  פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 3: אשראי  פורמט PDF / פורמט אקסל נגיש
חלק 4 : ניירות ערך  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 5: מטבע חוץ  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 6: כרטיסי חיוב  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 7: סחר חוץ - יבוא  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 7: סחר חוץ - יצוא  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 8: עסקאות עתידיות, אופציות וכו'  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 9: שירותים מיוחדים  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 10: יהלומים  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
חלק 11: הוצאות צד שלישי  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

 

 

נספחים

נספחי התעריפונים
נספחים הקבצים

נספח א`: הטבות לקבוצות אוכלוסיה

 פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

נספח ב': שיקים מסחריים ומיוחדים

 פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

נספח ג': טבלת ימי הערך

 פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

נספח ד': דמי כרטיס, לפי סוג כרטיס

 פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

נספח ה': הטבות לפעילות בערוצים ישירים

 פורמט PDF פורמט אקסל נגיש

 

לנוחיותכם, תעריפוני עמלות מצומצמים

תעריפוני עמלות מצומצמים
תעריפונים מצומצמים הקבצים
תעריפון מצומצם עובר ושב  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
תעריפון מצומצם עבור כרטיסי חיוב  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש
תעריפון מצומצם בנושא משכנתאות  פורמט PDF /  פורמט אקסל נגיש

 

מסלולי עמלות:

לתנאי מסלולי העמלות בחשבון עו"ש לחצו כאן 

 

לנוחותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן

 תעריפון מאוגד מלא

  תעריפון מאוגד מלא - פורמט נגיש