הלוואות ומשכנתאות

מסלולים מיוחדים

עוד מסלולי משכנתא

מסלולי הלוואת גישור

קיימים מספר מסלולי משכנתא בהם ניתן לקבל הלוואת גישור. הלוואת גישור ניתנת לתקופה קצרה של עד 5 שנים, אשר במהלכן משולם החזר הריבית בלבד. בתום התקופה משולמת קרן ההלוואה בתשלום אחד. 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפים 

 

מסלולי ריבית משתנה נוספים

בנק דיסקונט מעמיד לרשותכם מסלול משכנתא צמוד מט"ח ומגוון מסלולים נוספים בריבית משתנה.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפים  

 

 

מסלולי משכנתא נוספים 

 

מגבלות על העמדת הלוואה לדיור

בהתאם להוראות בנק ישראל, הלוואה לדיור לא תאושר ו/או ישונו תנאיה במידה ואושרה על בסיס נתונים שאינם מלאים או נכונים, במידה והיא חורגת מהגבלות שקבע בנק ישראל. ההגבלות הינן בנושא שיעור מימון מקסימלי ביחס לשווי הנכס וכן בנושא שיעור החזר מהכנסה פנויה:
  • שליש מההלוואה חייב להיות בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה למדד).  
  • ​שיעור הריבית המשתנה בתדירות גבוהה בהלוואה לדיור (כדוגמת הלוואה בריבית הפריים) לא יעלה על שליש מההלוואה.
  • שיעור הריבית המשתנה בתדירות נמוכה (מידי 5 שנים ויותר) לא יעלה על שני שליש מההלוואה. 

 

הערות משפטיות

  • לפירוט מסלולים נוספים ניתן לפנות ליועץ בסניף.
  • אין באמור להוות המלצה על מסלול מסויים. 

לפרטים נוספים על משכנתא בדיסקונט

* כוכבית מסמנת שדות חובה למילוי

test
test2
לקוח של הבנק? *

למידע בנושא משכנתא, ניתן לפנות טלפונית לטלבנק משכנתאות ב-2009*