מוצרים פיננסיים

פקדונות מובנים

מהם פקדונות מובנים?

הפקדונות המובנים שהבנק מציע מעת לעת הם פקדונות בנקאיים בהם הקרן מובטחת או מובטחת באופן חלקי. המשקיע, תמורת ויתור על ריבית חסרת סיכון ולעיתים אף על חלק מקרן ההפקדה, מקבל אפשרות להשתתף בביצועי נכסי הבסיס עם מרכיב סיכון כגון: מניות, מדדים, סחורות, מטבעות, ריביות וכו'.

הפקדונות המובנים מאפשרים חשיפה לנכסים פיננסיים בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה על פני השקעה אלטרנטיבית חסרת סיכון כגון השקעה בפיקדון בנקאי רגיל. חשוב להדגיש כי התשואה הפוטנציאלית בפקדונות המובנים מותנית בהתנהגות נכס הבסיס ותשלומה אינה מובטח.

 

משקיעים: למה כדאי לשים לב לפני השקעה בפיקדון מובנה?

פיקדון מובנה עם קרן מובטחת- אם הפיקדון לא הניב תשואה, יקבל המשקיע את מלוא קרן ההפקדה ללא ריבית.

פיקדון מובנה אשר מבטיח באופן חלקי את קרן ההפקדה- אם הפיקדון לא הניב תשואה, יקבל המשקיע את קרן ההפקדה המופחתת בהתאם לתנאי הפיקדון (ההפסד מוגדר וידוע מראש) ללא ריבית. 

טווח ההשקעה- פיקדון מובנה הינו תוכנית השקעה סגורה ואינה נזילה לפרק זמן מוגדר. על-פי רוב טווח ההשקעה נע בין שנה לבין 3 שנים.

מרכיב סיכון או חשיפה לנכס הבסיס- התשואה בפיקדון מובנה תלויה בתנודתיות נכס הבסיס. נכסי הבסיס שונים זה מזה ברמת הסיכון והתנודתיות, אופי סקטוריאלי וגיאוגרפי. לדוגמא רמת התנודתיות במדדי המניות בשווקים מפותחים נמוכה מזו של שווקים מתפתחים, אך גם הסיכוי לתשואה עודפת נמוך יותר בהשקעה בנכסי הבסיס הפחות תנודתיים. 

 

יתרונות אפשריים להשקעה בפיקדונות מובנים

גיוון תיק ההשקעות- אפשרות להשקעה במגוון רחב של נכסים ושווקים פיננסיים, כגון: מניות, מדדים, סחורות, מטבעות בארץ ובעולם.

 צמצום הסיכונים הגלומים בשווקים הפיננסיים השונים- חשיפה לשווקים הפיננסיים, ללא סיכון קרן ההפקדה או עם סיכון מוגבל של חלק מקרן ההפקדה, בהתאם לתנאי הפיקדון.

 פוטנציאל לקבלת תשואה עודפת על פני החלופות הקיימות- קיים סיכוי ליהנות מתשואה מוגדלת לעומת פיקדונות בהם הריבית מובטחת.

 סכום הפקדה- אפשרות להיחשף לשווקים פיננסיים רבים בסכום הפקדה נמוך יחסית.

 ההפסד האלטרנטיבי ידוע מראש- בעת ההפקדה ידוע מה גובה ריבית חסרת סיכון שהלקוח היה יכול לקבל אילו היה מפקיד לפיקדון בנקאי רגיל.

 

חסרונות/סיכונים בהשקעה בפיקדונות מובנים

סיכון להפסד חלק מקרן ההפקדה- בפיקדונות מובנים עם הבטחת קרן חלקית, קרן ההפקדה אינה מובטחת במלואה ויתכן כי קרן ההפקדה ההתחלתית תופחת בהתאם לתנאי הפיקדון.

 חוסר נזילות- לרוב מדובר בפיקדונות שלא ניתנים למשיכה במשך כל תקופת הפיקדון.

 ויתור על ריבית אלטרנטיבית או חלקה-   בהשקעה בפיקדון מובנה הלקוח מוותר על ריבית שהיה יכול לצבור על ההשקעה אלטרנטיבית כמו פיקדון רגיל.

 חשיפה לנכס הבסיס- התשואה הפוטנציאלית תלויה בביצוע נכס הבסיס עליו מתבסס הפיקדון. לא ניתן לצפות מראש מה יהיה ביצועו בעתיד.

 לפרטים נוספים על הפיקדונות הפתוחים להצטרפות ניתן לפנות ליועצי ההשקעות.

 

 הבהרות:

  • מידע זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד.
  • אין לראות במידע זה משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח ו/או הזמנה להשקעה בפיקדון המובנה, ואין הוא בא במקומם.על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995,  פיקדון מובנה מוגדר "כעסקה בסיכון מיוחד" ועל מנת לשקול השקעה בו על הלקוח לברר מול יועץ ההשקעות בבנק את כל הפרטים המהותיים הקשורים בהשקעה, לרבות, בין היתר, מידת התאמתה לצרכי הלקוח והסיכונים הכרוכים בה.
  • ביחס לפיקדונות מובנים הבנק עוסק בשיווק השקעות. מדובר בפיקדוונות המוצאים על ידי הבנק ועל כן הבנק הוא בעל זיקה אליהם. לפיכך, הבנק רשאי להעדיף פיקדונות אלה על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ושאין לבנק זיקה אליהם.
  • התנאים המלאים, המדויקים והמחייבים של כל פיקדון מובנה הם כמפורט בהסכם המסדיר את תנאי ההשקעה בפיקדון.